วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปลี่ยนแบบเป็นสะพาน 2 ชั้น

สะพานเดินข้ามเจ้าพระยา-แบบเดิมไม่มีตอม่อแพงเกิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กทม. โดย สำนักการโยธา ได้ลงนามว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการก่อสร้างทางเดิน และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราชนั้น ปรากฏว่า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอให้มีการปรับแบบก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุนและลดระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากแบบเดิมโครงสร้างสะพานจะไม่มีตอม่อปักลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้มีค่าก่อสร้างสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาท และต้องใช้เวลาถึง 3 ปี ที่ปรึกษาจึงเสนอให้ปรับแบบเพื่อลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแบบสะพานคนเดินข้ามล่าสุดที่มีการปรับปรุง ได้รับความ เห็นชอบจากกรมเจ้าท่าแล้ว มีลักษณะเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีความสูงจากระดับน้ำ 14-16 เมตร สำหรับปั่นจักรยานและรถขนาดเล็กเท่ารถกอล์ฟวิ่งรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนชั้นล่างสูงจากระดับน้ำ 9 เมตร สำหรับคนเดินข้าม ความกว้างสะพาน 10 เมตร ความยาว 240 เมตร มีตอม่อปักลงในแม่น้ำจุดเดียวเพื่อรับน้ำหนักสะพาน คือมีระยะห่างจากริมฝั่งท่าพระจันทร์ 80 เมตร ทั้งนี้ รูปแบบดังกล่าวประมาณการค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักการโยธาอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการศึกษา เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมสภา กทม. ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 2561 เป็นค่าก่อสร้างสะพานดังกล่าว พร้อมกันนี้ ได้เตรียมข้อมูลจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ซึ่งตามหลักการโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่าย ต้องจัดทำอีไอเอ แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านและครบถ้วนสมบูรณ์ จึงให้มีการจัดทำขึ้น ควบคู่กับนำเสนอรูปแบบต่อคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ.

ตามที่ กทม. โดย สำนักการโยธา ได้ลงนามว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการก่อสร้างทางเดิน และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราชนั้น 17 เม.ย. 2560 00:31 ไทยรัฐ