วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' ถอดใจ เลิกเข็น กกต.จังหวัด บอกแล้วแต่ สนช.จะพิจารณา

'สมชัย' ถอดใจ เลิกเข็น กกต.จังหวัด แล้วแต่ สนช.จะพิจารณา เตรียมจัดเลือกตั้ง พร้อมประกาศผลภายใน 150 วัน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงการที่ สนช.จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ว่าที่ประชุม สนช.จะพิจารณาร่างฯ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับนี้ ภายในวันที่ 21 เม.ย. ในส่วนของ กกต.ประเด็นเรื่อง กกต.จังหวัด กกต.คงไม่ไปให้ความเห็นอะไรอีกแล้ว เป็นเรื่องของ สนช.ที่จะพิจารณาข้อดีข้อเสีย ถ้าจะยึดตามร่างของ กรธ. ให้มีแค่ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง กกต.ก็พร้อม หรือจะแก้ไขตามที่ กกต.เสนอให้คง กกต.จังหวัดเช่นเดิม รวมทั้งหากจะให้มีทั้งผู้ตรวจการการเลือกตั้งและ กกต.จังหวัด ขึ้นมาดูแลการทำงานของผู้ตรวจการการเลือกตั้งก็ไม่เป็นปัญหา

ส่วนการเตรียมการเลือกตั้งของ กกต. นายสมชัยกล่าวว่า ตอนนี้ได้เตรียมการในด้านต่างๆ ไว้ แต่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดออกมาเป็นปฏิทินว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาวันใดได้ เพราะต้องรอดูว่ากฎหมายลูกจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด ซึ่งก็มีประเด็นที่เห็นต่างในทางความคิดเกี่ยวกับการที่รัฐธรรมนูญมาตรา 268 บัญญัติว่า หลังกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้วให้ กกต.ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนั้น ระยะเวลาดังกล่าวหมายรวมถึงระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 85 วรรค 4 กำหนดให้ กกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ บางคนก็บอกว่ารวม บางคนก็บอกว่าไม่รวม กกต.เห็นว่า ถ้าเราตีความโดยใช้เวลาจัดการเลือกตั้ง 150 วัน ไม่รวมระยะเวลาประกาศผล 60 วัน ก็อาจจะเกิดประเด็นโต้แย้งกันได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ กกต.เอง จึงควรตีความว่า 150 วัน หมายรวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งด้วย และได้ให้แนวปฏิบัติกับสำนักงานว่า กกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่ที่มีการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้ง

'อำนวย' เห็นพ้องอยากให้มี กกต.จังหวัด  

นายอำนวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กกต.จังหวัดทำงานดีอยู่แล้ว มีข้าราชการในท้องถิ่น ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ คอยให้การสนับสนุน จึงไม่อยากให้ยกเลิก

ส่วนที่กังวลว่า กกต.จังหวัดทำงานในพื้นที่จะใกล้ชิดนักการเมืองนั้น เป็นการมโนไปเอง เพราะ กกต.จังหวัดเขาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่แล้วส่งผลการเลือกตั้งให้ส่วนกลาง ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง เพราะฝ่ายการเมืองจะเดินหน้าหาเสียงกับประชาชน ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ประชาชน

ทั้งนี้ หากมีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้น ผู้สมัครในพื้นที่ต้องมีการร้องเรียนกันเองอย่างแน่นอน ไม่ต้องกังวล ที่ผ่านมาก็มีการออกใบเหลืองใบแดงมาแล้วจำนวนมาก จึงอยากให้ผู้มีหน้าที่ร่างกฎหมายพิจารณาในส่วนนี้ด้วย และหากจะยกเลิกตนเห็นว่าควรยกเลิก กกต.ส่วนกลางจะดีกว่า เพราะคนที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งจริงๆ คือ กกต.จังหวัด และข้าราชการในพื้นที่ กกต.กลางมีหน้าที่แต่เพียงรับรองผลการเลือกตั้ง แล้วก็ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น.

'สมชัย' ถอดใจ เลิกเข็น กกต.จังหวัด แล้วแต่ สนช.จะพิจารณา เตรียมจัดเลือกตั้ง พร้อมประกาศผลภายใน 150 วัน 16 เม.ย. 2560 14:45 ไทยรัฐ