วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุดประกายสังคมเปลี่ยนขยะเป็นของใช้ได้ประโยชน์

นคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก)

สถิติของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตปทุมวันเฉพาะช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มีปริมาณกว่า 8,778 ตัน เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะในเมือง เอ็มบีเค กรุ๊ป จึงนำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อจัดการขยะประเภทบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ “Start Green : DIY สวนผักแนวตั้ง” เวิร์กช็อปปลูกผักจากบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ สร้างต้นแบบสวนผักแนวตั้งจากสิ่งของเหลือใช้ ให้แก่ชุมชนโดยรอบเขตปทุมวัน ณ ลานกีฬาจารุเมือง เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับกิจกรรมนี้ นคร ลิมปคุปตถาวร หรือ “ปริ๊นซ์ เจ้าชายผัก” ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ และ ธนวัติ มณีนาวา หรือ “เป๋ ทำ-ดะ” นักออกแบบผลงานจากสิ่งของเหลือใช้ มาร่วมเนรมิตสวนผักรักษ์โลกร่วมกับคนในชุมชน โดยมี “กนกรัตน์ จุฑานนท์” ผู้บริหารเอ็มบีเค ให้การสนับสนุน พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมเวิร์กช็อปนี้ เป็น กิจกรรมต่อเนื่องภายใต้ โครงการ “REAL RECYCLER รักษ์โลกจริง เลิกทิ้ง เลิกเท” เพื่อปลุกกระแสชุมชนและสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการนำขยะ กลับมาใช้ใหม่ โดยได้ให้ความรู้และสอนชุมชนในการนำบรรจุภัณฑ์เหลือใช้ หรือของเก่าที่มีอยู่ภายในบ้านมาดัดแปลง เพื่อให้ชุมชนเห็นว่าของเหลือใช้ใกล้ตัวสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีค่าได้ด้วยไอเดีย

ด้าน “เป๋ ทำ–ดะ” บอกว่า การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นจากของเหลือใช้ มีเป้าหมายหลักเพื่อลดขยะ ซึ่งการจัด การขยะที่ดีที่สุดคือ การใส่ความคิดลงไป สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ จากขยะใกล้ตัว พวกขวดน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้และเหลือทิ้งเป็นประจำ นำมาทำเป็นอุปกรณ์สำหรับปลูกผักสวนครัว เป็นการใส่ไอเดียเปลี่ยนขยะให้เป็นของใหม่ ยิ่งถ้าใส่ความช่างสังเกตเข้าไป ก็จะสามารถเพิ่มประโยชน์ให้สิ่งประดิษฐ์ได้ เช่น บ้านที่มีพื้นที่แคบ ก็ประยุกต์เป็นแปลงผักแนวตั้งให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนเมืองที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดได้

ส่วน “ปริ๊นซ์ เจ้าชายผัก” บอกว่า การปลูกผักกินเอง นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้อาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ งานปลูกผักเป็นงานที่ทำให้หลายคนหันมาดำเนินชีวิตในแบบพึ่งพาตนเอง และก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน ที่ได้มาจากพื้นที่สีเขียวเล็กๆในบ้าน.

สถิติของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตปทุมวันเฉพาะช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มีปริมาณกว่า 8,778 ตัน เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะในเมือง เอ็มบีเค กรุ๊ป 16 เม.ย. 2560 11:23 ไทยรัฐ