วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เดือนตุลาคม 2560 โดยจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” ที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ได้เคยจัดพิมพ์ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และพิมพ์ต่อเนื่องถึงปี 2555 เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และได้รับการร้องขอจากประชาชนตลอดเวลา

สำหรับหนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์อันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกเหนือจากที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทยดุจดั่งบิดาบังเกิดเกล้าตลอดมา และเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีหนังสืออนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ได้สำนึกในหน้าที่ที่ดีของลูกที่พึงมีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่แท้จริงและยั่งยืนสู่ตนเองและครอบครัว อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ตัวอย่างหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า เป็นภาพที่ประทับใจมาก เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ท่านกตัญญูต่อแม่... ประคองแม่เดิน ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯสองข้างทาง ยกมือขึ้น...สาธุ แซ่ซ้อง... สรรเสริญ “กษัตริย์ยอดกตัญญู...” และอีกหนึ่งเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าทรงเป็น “กษัตริย์ยอดกตัญญู...” คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯจากวังสวนจิตรฯ ไปวังสระปทุมตอนเย็นทุกวัน ขณะสมเด็จย่ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า “ในหลวงมีโครงการเป็นร้อย เป็นพันโครงการ มีเวลาไปกินข้าวกับแม่ สัปดาห์ละ 5 วัน พวกเราซี 7 ซี 8 ร้อยเอก พลตรี อธิบดี ปลัดกระทรวง ไม่เคยไปกินข้าวกับแม่ บอกว่า...งานยุ่ง”.

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เดือนตุลาคม 2560 16 เม.ย. 2560 10:47 ไทยรัฐ