วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

A new perspective on life

Perspective เพิซเพค-ทิฝ คือ วิธีเขียนภาพให้ได้ส่วนสัดอย่างที่เห็นด้วยตาจริง, ส่วนสัดที่ปรากฏแก่สายตา เช่น ของไกลเห็นเล็กของใกล้เห็นใหญ่, ความซึ้ง, ทิวทัศน์, ได้ส่วนสัด, ภาพที่ได้ส่วนสัด, ภาพที่เห็นซึ้ง ที่ผมเอาคำนี้มาเขียนรับใช้ในวันนี้ เพราะเราได้ยินคนไทยพูดคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษ เพิซเพค-ทิฝ มากขึ้นทุกที และบางทีก็ใช้ความหมายที่ผิดออกไปจากภาษาอังกฤษ

ฟอนดาอยู่กับแม่สองคนตั้งแต่เกิด จน กระทั่งแม่ตายเมื่อเธออายุ 14 ปี Her mother’s death gave Fonda a whole new perspective on life. ความตายของแม่ทำให้ฟอนดามีมุมมองใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิต

ที่เราชอบพูดกันบ่อยๆ ก็เช่น from somebody’s perspective ผมอ่านหนังสือเด็กชายจากเขาสมิงที่เขียนโดยพ่อของผมเอง เมื่อถูกฝรั่งถามเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ผมตอบว่า The novel is written by my father’s perspective. นิยายเรื่องนี้ถูกเขียนโดยมุมมองของพ่อผม คำว่า perspective นี่มีความหมายใกล้เคียงกับ viewpoint นะครับ

คนที่เป็นนักการเมืองมีความจำเป็นต้องมีการมองเรื่องทุกอย่างแบบนานาชาติ Politicians have to look at everything from an international perspective.

คำที่มักจะชอบนำมาใช้ขยาย perspective ก็คือ wider หรือ broader ที่แปลว่า กว้างขึ้น ใหญ่ขึ้น เช่นบอกว่า Working with a member of parliament adds a wider perspective. ทำงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้น.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

16 เม.ย. 2560 10:47 ไทยรัฐ