บริการข่าวไทยรัฐ

แต่งพระเมรุ เน้นไม้ ดอกเหลือง

สวนนงนุชจัดเตรียมต้นไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้ดอก สำหรับประดับ ตกแต่งพระเมรุมาศ และบริเวณโดยรอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน้นความเรียบง่าย พอเพียง และสมพระเกียรติ ขณะที่ยอดประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพกว่า 6.1 ล้านคน

ในวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 185 เมื่อวันที่ 15 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาต ให้องค์กร ภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างๆ อาทิ บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด, บริษัท อิทธิผล จำกัด และบริษัทในเครือบริษัท นำเกียรติ จำกัด โครงการชลประทานลำพูน บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง

ขณะที่ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมา ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กันอย่างต่อเนื่องตลอดวัน โดยสำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 42,128 คน รวม 163 วัน มี 6,143,987 คน และมีประชาชน ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล รวม 163 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 495,441,406.76 บาท

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุช พัทยา ว่าจากที่กรมศิลปากรมอบหมายให้สวนนงนุชพัทยา เป็นผู้ออกแบบตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากกรมศิลปากรแล้ว โดยมีการศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้มงคลและ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นข้อมูลคิดออกแบบสร้างสรรค์ในส่วนพื้นที่ด้านในพระเมรุมาศและอาคารประกอบต่างๆ ซึ่งจะมีความกลมกลืนกับพื้นที่รอบมณฑลพิธีที่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบภูมิทัศน์เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ จำลองนาข้าว กังหันชัยพัฒนา

นายกัมพลกล่าวว่า สำหรับพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ที่จะใช้ในการตกแต่ง ประกอบด้วย ต้นตะโก จำนวน 90 ต้น เป็นไม้ที่พบเห็นได้ในรั้ววังและตามวัดสำคัญ จะประดับนอกรั้วราชวัตร ฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ มีพันธุ์ไม้สำคัญได้แก่ ต้นใบไม้สีทอง ต้นแก้ว ต้นแก้วแคระ หน้าวัวใบ ดอกดาวเรือง ข่อยช่อ บอนไซ ต้นไทรเกาหลีแท่ง ต้นเข็มเชียงใหม่ กล้วยไม้ดิน บัวสีเหลืองและสีขาว จะเน้นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีเหลืองประดับพระเมรุมาศ สื่อสีเหลืองประจำรัชกาลที่ 9 เมื่อประชาชนมองจากสนามหลวงเข้ามาในพระเมรุมาศและโดยรอบจะเห็นสีสันที่สวยงามมาก

“ใบไม้สีทอง แก้ว แก้วแคระ หน้าวัวใบสีเหลือง หรือชื่อที่เรียก “King of Kings” ล้วนเป็นพันธุ์ไม้มงคลที่จะใช้ประดับพระเมรุมาศ แล้วยังมีดอกดาวเรืองสีเหลืองนับแสนต้นที่จัดอยู่ในภาชนะคอกหมู่ เพื่อสร้างความงดงามให้กับพื้นที่ การสร้างสรรค์ครั้งนี้สวนนงนุชจะใช้ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสง่างาม เพิ่มสีสัน ไม่ใช่จัดสวนสวยบดบังในพระราชพิธีฯ ทั้งนี้ จะเน้นความเรียบง่าย พอเพียง และสมพระเกียรติ โดยขณะนี้เตรียมพันธุ์ไม้ไว้เกือบครบหมดแล้ว ยกเว้นดาวเรือง จะต้องเพาะเลี้ยงก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 2 เดือน เพื่อให้ออกดอกสะพรั่งตรงกับช่วงงานพอดี” นายกัมพลกล่าว

ผอ.สวนนงนุช พัทยากล่าวต่อไปว่า ในการจัดดอกไม้ประดับรอบพระเมรุมาศจะใช้ภาชนะที่ตั้งหลายรูปแบบซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ อาทิ กล้วยไม้ดินจัดในกระถาง 8 ชุด ประดับตกแต่งพระ ที่นั่งทรงธรรม หน้าวัวใบจัดในกระถาง 12 ชุด ข่อยช่อความสูง 2 เมตร จัดในกระถางขนาดใหญ่ 70 ชุด ใช้ในพื้นที่ศาลาลูกขุน ในรั้วราชวัตร และนอกรั้วราชวัตรที่เทียบรถพระที่นั่ง ส่วนกระถางแบบที่ 7 จะใช้จัดข่อยช่อประดับข้างพลับพลายกและจัดตามพื้นที่หน้างานวันจริงอีก 40 ชุด นอกจากนี้ มีกระถางเก้าเหลี่ยมอีก 10 ชุด ใช้จัดแก้วแคระเพื่อวางปิดฝาท่อ ส่วนไทรเกาหลีแท่งปลูกในภาชนะคอกหมู่จะใช้แทนรั้วกั้นปิดบังจุดต่างๆ ที่ไม่สวยงาม อาทิ ห้องสุขา โดยเมื่อได้รับการประสานจากกรมศิลปากรให้เข้าดำเนินงานในพื้นที่ ก็พร้อมจะทำงานทันที ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่ 2 เดือนก่อนงานพระราชพิธีฯ โดยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่ใช้ประดับพระเมรุมาศจะคัดเลือกให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เพื่อถวายแด่ในหลวง ร.9 ทรงสถิตในดวงใจพสกนิกรไทยตลอดไป