วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหาร แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระอัฐิ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ปี 2560 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย.