วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหาร แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระอัฐิ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ปี 2560 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหาร แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระอัฐิ 16 เม.ย. 2560 00:39 16 เม.ย. 2560 04:09 ไทยรัฐ