บริการข่าวไทยรัฐ

ส่งท้าย

ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยงต่างชาติ เดินทางมาเล่นน้ำภายในงาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า ยกสยาม” เพื่อส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสยามสแควร์ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด.