วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุรามัญเจดีย์

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุรามัญเจดีย์ วัดทรงธรรมวรวิหาร ใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ...

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 15 เม.ย. 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุรามัญเจดีย์ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กราบทูลถวายรายงานประวัติการสรงน้ำ พระมหาธาตุรามัญเจดีย์ ณ มณฑลพิธีชั่วคราว หน้าเจดีย์พระมหาธาตุรามัญเจดีย์ วัดทรงธรรมวรวิหาร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สำหรับวัดทรงธรรมวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ก่อสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีอายุกว่า 200 ปี โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพระบรมมหาราชวัง บรรจุไว้ในเจดีย์

อีกทั้งบรรจุพระพุทธรูปที่เหลือจากการคัดเลือกเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งนับแต่อดีต คณะสงฆ์วัดทรงธรรมวรวิหารและคณะอุบาสก อุบาสิกา พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปมีความเคารพศรัทธาพระมหาธาตุรามัญเจดีย์ โดยทุกๆปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วัดทรงธรรมวรวิหาร โดยพระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ได้จัดพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุรามัญเจดีย์เพื่อเป็นการสักการะ และรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามตลอดไป.

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระมหาธาตุรามัญเจดีย์ วัดทรงธรรมวรวิหาร ใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ... 15 เม.ย. 2560 20:16 ไทยรัฐ