วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 16/04/60

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้งรวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

ของบฯซื้อหนังสือพิมพ์

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้ท่านนายกฯจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่เกี่ยวกับการทำการเกษตร ทั้งพืชไร่ พืชสวน ประจำไว้ที่ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน วัด หรือศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อชาวบ้านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ศุภิสรา แก้วแดง
ร.ร.ซู่เอ็ง อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

ดูแลสัตว์พิการ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูเห็นข่าวสัตว์ต่างๆถูกทอดทิ้ง ทั้งสุนัข แมว จึงอยากให้ท่านนายกฯช่วยดูแล จัดตั้งศูนย์ดูแลทุกจังหวัดค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.กุลธรา ลิลิตอิฎฐานนท์
ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120

15 เม.ย. 2560 12:20 ไทยรัฐ