บริการข่าวไทยรัฐ

มาลัยเสี่ยงรัก 16/04/60

โดย ศิวะรมย์

ในหลวงทรงบอกเล่าให้เราเห็นถึงผลของความเพียรในหลายวาระ และทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่าน ทางโครงการพระราชดำริและสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์ ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละอย่างนั้น ต้องอาศัยทั้งเวลาและความเพียรเพื่อฟันฝ่า อุปสรรค

หลายโครงการต้องใช้เวลานับสิบปีในการศึกษาแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องกว่าจะประสบความสำเร็จ ทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
พ.ศ.2516 ว่า

“เราทำวันนี้ยังไม่ได้ผล อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้เราจะต้องทำอีก วันนี้เราทำ พรุ่งนี้เราก็ทำ อาทิตย์หน้าเราก็ทำ เดือนหน้าเราก็ทำ ผลอาจได้ปีหน้า หรืออีกสองปี หรือสามปีข้างหน้า”

(มงคลชีวิต จากทศพิธราชธรรม )

หาเมียมาช่วยขายกาแฟโบราณ

คนเราถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้จริง

บุรุษนักต่อสู้ชีวิตคนนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่ง เขามีนามกร “นว-ธรรม” อายุ 54 ปี น้ำหนัก 57 กก. สรีระสูงกี่เซ็นติเมตรไม่บอก ไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ตกเป็นทาสการพนัน ประกอบอาชีพสุจริตคือขายกาแฟโบราณ และขนมสมุนไพร ลงหลักปักฐานเปิดร้านบริการลูกค้าอยู่จังหวัดบึงกาฬ แดนดินถิ่นอีสานบ้านเฮา ทำมานานห้าปีแล้ว เวลานี้ขายดีมากๆ

สถานภาพการสมรส “นวธรรม” เคยผิดพลาดในการครองเรือนใช้ชีวิตคู่มาแล้วสองครั้ง ต้องประสบกับความเจ็บปวดรวดร้าวจนแทบเข็ดขยาด กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

แต่นอนคนเดียวเดี่ยวโดดนานเข้า ชักรู้สึกเหงา กิจการการค้าก็หนัก นั่งคิดนอนคิดหลายตลบแล้วได้ข้อสรุปว่าถ้ามีผู้ช่วยที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรเคียงหมอนด้วยคงจะดีที่สุด แต่จะไปเที่ยวหาเที่ยวจีบเอง อายุขัยวัยสังขารปูนนี้ก็ “สายเกินไป” เสียแล้ว

จึงเลือกใช้บริการ “มาลัยเสี่ยงรัก” เป็นสื่อกลางป่าวประกาศรับสมัครสตรีสาวใหญ่วัยวุฒิระหว่าง 40–50 ปี น้ำหนักไม่เกิน 65 กก. ผิวขาว โสดก็ได้ ม่ายก็ดี มีเรือพ่วงสักลำสองลำก็โอเค ถ้าอาชีพรับราชการจะพิจารณาก่อน
ทั้งนี้ คุณเธอจะต้องเป็นคนดี มีวินัย มีระเบียบ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน ขยันการงาน ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย.

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น “นวธรรม” 16 เม.ย 2560 ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ