วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนมอบความสุข “สงกรานต์ไทยใส่ใจคนพิการ”

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากการได้เที่ยวสนุกสนาน ทำบุญ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้ว อีกกิจกรรมที่ฝากเชิญชวนทุกคนไปร่วมมอบความสุขให้กับคนพิการในสถานคุ้มครองที่ดูแลคนพิการสังกัด พก.ซึ่งมีอยู่ 22 แห่งทั่วประเทศกับโครงการ “สงกรานต์ไทย ใส่ใจคนพิการ” โดยอาจจะไปทำกิจกรรม เลี้ยงอาหาร บริจาคปัจจัยหรือสิ่งของที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสิ่งที่ยังต้องการมากคือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่ผ่านมาคนพิการมักจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืม คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสไปไหนหากไม่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด การที่มีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาทำกิจกรรมร่วม ถือเป็นความสุขอย่างยิ่งที่คนพิการได้รับ ช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่ผ่านมา พก.ก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ได้รับกระแสตอบรับที่ดี จึงได้ขยายผลช่วงสงกรานต์นี้จนถึงวันที่ 20 เม.ย.

อธิบดี พก.กล่าวด้วยว่า ในเขตกรุงเทพฯ มี 6 แห่งที่สามารถไปร่วมได้ ดังนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า โทร.0-2583-6815 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ โทร.0-2583-8396 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) โทร.0-2583-8426 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) โทร.0-2583-6731 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โทร.0-2583-8415 และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี โทร.0-2583-5107.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากการได้เที่ยวสนุกสนาน ทำบุญ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้ว 15 เม.ย. 2560 00:58 ไทยรัฐ