วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวหนังสือเดินทาง “ตามรอยพระราชา”

รณรงค์ครอบครัวเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาศาสตร์รัชกาลที่ 9

จากการที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ต้อนรับปิดเทอม รณรงค์ให้ครอบครัวเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ใน 9 แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชานั้น นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. และประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ของพระราชา พระอัจฉริยภาพที่ร่วมสมัย จากประสบการณ์จริง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเดินทางตามเส้นทางศาสตร์พระราชา จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งความรู้คู่คุณธรรม โดยเฉพาะการมีจิตอาสา ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริตซื่อตรง

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สสค. กล่าวว่า เด็กเยาวชนนอกจากจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังได้สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head Heart Hand (3H) รวมทั้งการสืบค้นออนไลน์ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปีนี้โครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา จะมีกิจกรรมต่อยอดอีกมากมาย ทั้งนิทรรศการมีชีวิต ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มิวเซียมสยาม กิจกรรมแรลลี่หรือค่ายเรียนรู้ตามรอยพระราชา ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : Quality Learning Foundation

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า ศาสตร์ของพระราชาไม่มีวันล้าสมัย วิชาที่พระองค์ทรงสอนเป็นศาสตร์ถนอมโลก ถนอมมนุษย์ ตลอด 70 ปีแห่งศาสตร์พระมหากษัตริย์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนพวกเราไว้ครบเครื่อง แม้พระองค์ท่านไม่ประทับอยู่กับเราแล้ว แต่มีแสงสว่างที่ส่องทางเราตลอดเวลา ขอให้เดินตาม หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา คือโรดแม็ปให้ไปศึกษาตามเส้นทางของศาสตร์กษัตริย์ พ่อแม่ลูกได้เรียนพร้อมกัน ลงมือปฏิบัติบนฐานความสามัคคี ขอให้เป็นการเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ไปสู่องค์ความรู้ที่พระองค์ประสิทธิ์ประสาทให้ ยืนยันว่าเที่ยวดูศาสตร์กษัตริย์ ถูกกว่าเที่ยวเมืองนอกมาก และจะเกิดความภาคภูมิใจว่า พ่อของเราเก่งเหลือเกิน พ่อเราสอนเราทุกอย่าง เราเสียอีกอาจไม่ค่อยเป็นลูกที่ดีนัก ไม่ค่อยใส่ใจคำสอนของพ่อนัก แต่ยังไม่สาย เวลานี้หนังสือเดินทางจะนำทางไปเป็นเครื่องช่วยอย่างดี รับรองว่าจะบรรลุธรรม ธรรมชาติและธรรมดา และจบลงด้วยคำว่าประโยชน์สุข.

จากการที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ต้อนรับปิดเทอม รณรงค์ให้ครอบครัวเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ 15 เม.ย. 2560 00:48 ไทยรัฐ