วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรงเลือกแบบ เครื่องสังเค็ด

แม้จะเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 แต่ตลอดวันที่ 14 เม.ย. ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว และหมู่คณะจากจังหวัดต่างๆ เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กันอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสมควร อุ่มตระกูล ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กรณีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สำนักราชเลขาธิการ และสำนักพระราชวัง ดำเนินการจัดทำของที่ระลึกงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายแก่พระสงฆ์บรรพชิตจีนนิกาย และอนัมนิกาย รวมทั้งถวายตามพระอารามหลวง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

โดยสำนักพระราชวังมอบหมายให้กรมศิลปากร ออกแบบของที่ระลึกและเครื่องสังเค็ด ประกอบด้วย พัดรอง-ผ้ากราบ-ย่าม ตู้สังเค็ด ตู้ปาฏิโมกข์ ธรรมาสน์ปาฏิโมกข์นั้น นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำแบบขึ้นกราบบังคับทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทอดพระเนตร และทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบ โปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังรับไปดำเนิน การจัดสร้างแล้วดังนี้ 1. พัดรองสำหรับพระสงฆ์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุมาศ มีลักษณะเป็นพัดหน้านาง ปักลวดลายพระบรมโกศตั้งบนพระแท่น ประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อ ภปร และฉัตร 5 ชั้น 2 ข้าง พร้อมวันที่สวรรคต 2. พัดรองสำหรับพระจีนนิกายและอนัมนิกาย ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุมาศ มีลักษณะคล้ายพัดเหลี่ยมมุมมน ปักลวดลายตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎ นมพัดทำเป็นรูปครุฑหล่อประดับ ปักปีพระสูติและปีสวรรคตซ้าย-ขวาของนมพัด 3. พัดรองสำหรับพระสงฆ์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลฉลองพระบรมอัฐิ ลักษณะเป็นพัดหน้านาง ปักลวดลายพระบรมโกศตั้งบนพระแท่น ประดับด้วยฉัตร 7 ชั้น 2 ข้าง นมพัดทำเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข 9” รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ 4. ตู้สังเค็ด เป็นตู้กระจกสำหรับใส่หนังสือ มีขารองรับน้ำหนัก 4 ขา ขนาดสูง 170 ซม.กว้าง 86 ซม. และลึก 44 ซม.หลังคาตู้ประดับกระจังลวดลายตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎ มีรูป “กระต่าย” และ “ลิง” สัตว์นักษัตรประจำปีประสูติ และปีสวรรคต ขนาบข้าง ช่องกระจกหน้าตู้ทั้ง 4 ช่อง แกะลายพ่นทรายเป็นรูปพระพุทธรูปประจำวันประสูติ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระมหาชนก และนางมณีเมขลา 5. ตู้พระปาฏิโมกข์ มีลวดลายคล้ายกับตู้พระปาฏิโมกข์ของวัดบวรนิเวศวิหาร และ 6 ธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์ ลายเหลี่ยมเพชร โดยของที่ระลึกและเครื่องสังเค็ดที่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้จัดทำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบร่วมกับสำนักพระราชวัง เพื่อนำไปผลิตจริง

แม้จะเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 แต่ตลอดวันที่ 14 เม.ย. ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว และหมู่คณะจากจังหวัดต่างๆ 14 เม.ย. 2560 23:32 ไทยรัฐ