บริการข่าวไทยรัฐ

จัด​อาสา​ติว​เด็ก​สอบ​มหา​ลัย

“รายงาน​พิเศษ” -ประปา​สอน​ด้วย​ใจ​สาน​ต่อ “เดิน​ตาม​พ่อฯ”

เพราะ “การ​ศึกษา” เป็น​รากฐาน​สำคัญ​ของ​ชีวิตและ​เป็นเครื่องมือ​สำคัญ​ใน​การ​พัฒนา​ประชากร​ให้​มี​ความ​สามารถ​ขับเคลื่อน​ประเทศ ดังนั้น เพื่อ​น้อม​รำลึก​ใน​พระ​มหา​กรุณาธิคุณ​ของพระบาท​สมเด็จ​พระปรมินทรมหา​ภูมิพลอดุลยเดช ที่​ทรง​ห่วงใย​ประชาชน​ใน​ถิ่นทุรกันดาร

ก​ปน.จึง​จัด​โครงการ “เดิน​ตาม​พ่อ ก​ปน.เพื่อ​คน​ต้นน้ำ” ณ โรงเรียน​บ้าน​ท่าดินแดง ต.ป​รัง​เผ​ล อ.​สังขละบุรี จ.​กาญจนบุรี โดย​มอบ​ทุน​การ​ศึกษา 100,000 บาท พร้อม​อุปกรณ์​การ​ศึกษา และ​ปรับปรุง​สนาม​บาสเกตบอลให้​กับ​โรงเรียน

นอกจาก​นี้ ก​ปน.ได้​นำ​ติวเตอร์​จิต​อาสา 30 คน ร่วม​ถ่ายทอด​ความ​รู้​ใน​สาขา​วิชา​ต่างๆ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวม​ทั้งคณิตศาสตร์ และ​ภาษา​อังกฤษ ผลัดเปลี่ยน​กัน​มา​ให้​ความ​รู้​แก่​น้องๆระดับ​มัธยมศึกษา​ตอน​ปลาย เพื่อ​เตรียมตัว​สอบ​เข้า​ศึกษา​ต่อ​ใน​ระดับ​มหาวิทยาลัย

โครงการ “เดิน​ตาม​พ่อ ก​ปน.เพื่อ​คน​ต้นน้ำ” จัด​ขึ้น​เป็น​ครั้ง​ที่ 4 โดย​จุด​เริ่ม​ต้น​เกิด​จาก​ความ​ตั้งใจ​ของ​กลุ่ม​จิต​อาสา ก​ปน.ที่​ได้​มี​โอกาสลงพื้นที่​เพื่อ​ช่วยเหลือ​ดูแลชุมชน​ต้นน้ำ​ฝั่ง​ตะวัน​ตก และ​ได้​พบ​กับ​โรงเรียน​บ้าน​ท่าดินแดง แม้​โรงเรียน​นี้​จะ​ตั้ง​อยู่​ใน​พื้นที่​ย่าน​ชุมชน มี​ถนน​ตัด​ผ่าน แต่ขาด​ประปา และ​ที่​สำคัญคือ ขาด​ครู​ผู้​สอน​วิชา​ทาง​สาย​วิทยาศาสตร์

นิล โชค​สงวน​ทรัพย์ ผอ.​ร.ร.​บ้าน​ท่าดินแดง บอก​ว่า ปัจจุบันโรงเรียน มี​นักเรียน 764 คน ครู​และ​บุคลากร 37 คน ปี​นี้​เป็น​ปี​แรก​ที่​เปิด​สอน​ชั้น ม.4 แต่​ขาด​ครู​สอน​วิชา​ฟิสิกส์​ต้อง​ใช้​ครู​จาก​วิชา​อื่น​มา​สอนแทน โชค​ดี​ที่​เรา​ได้​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​ทาง ก​ปน.นำ​บุคลากร​ที่​มี​ความ​รู้​ใน​สาขา​วิชา​ดัง​กล่าว​มา​เป็น​ติวเตอร์​จิต​อาสาให้​ความ​รู้​แก่​เด็กๆ

สำหรับ​น้องๆระดับ​ชั้น ม.4 ที่​เข้า​ร่วม​โครงการ ต่าง​ตื่นเต้น​และ​ดีใจ​เป็น​อย่าง​มาก โดยวิชญะ พระ​เวียน หรือน้อง​บาส เล่า​ว่า พี่ๆมาสอน​ทำให้​ได้​รับ​ความ​รู้​มาก​ขึ้น และ​พี่ๆก็​สอน​สนุก ส่วนชิษณุ​พง​ศ์ ศรีเมฆ หรือน้อง​แชมป์ บอก​ว่า เข้า​ร่วม​โครงการ​นี้​ตั้งแต่​เดือน​ตุลาคม 2559 วิชา​ที่​พี่ๆมา​สอน คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ ถึง​แม้​ว่า​จะ​เป็น​วิชา​ที่​ยาก แต่​ทุก​คน​ก็​พยายาม​ตั้งใจ​เรียน” ซึ่ง​นอกจาก​บทเรียน​ใน​ห้อง​เรียน​แล้ว เหล่า​ติวเตอร์​ต่าง​ปลูกฝัง​เรื่อง​การ​ใช้​ทรัพยากร​น้ำ​อย่างรู้คุณ​ค่า รวม​ทั้ง​การ​รักษา​สิ่งแวดล้อม​และ​ธรรมชาติ​ให้​กับ​ชุมชน​ต้นน้ำ เพื่อ​ช่วย​กัน​รักษา​แหล่ง​น้ำ​สำหรับ​ผลิต​น้ำ​ประปาให้​เกิด​ความ​ยั่งยืนด้วย

ขณะ​ที่จิ​รวุฑฒิ์ โถ​ทองคำ นัก​บัญชี 4 สำนักงาน​ประปา​สาขา​มีนบุรี หรือติวเตอร์​พี่​กร ได้​เล่า​ถึง​ความรู้สึก​ที่​ได้​มา​ร่วม​โครงการ​เป็น​ติวเตอร์​จิต​อาสา​ว่า การ​เป็น​ติวเตอร์​สอน​น้องๆ เหมือน​เรา​ได้​ทบทวน​ความ​รู้​ที่​เรา​เคย​เรียน​มา นอกจาก​นี้ยังสอน​เรื่อง​การ​ปรับ​ตัว​เข้าหา​กัน มี​กิจกรรม​ให้​ได้​พัฒนา​ตน​เอง ฝึกการ​ตัดสินใจ และ​ทำ​กิจกรรม​ร่วม​กับ​ผู้​อื่น ซึ่ง​น้องๆทั้ง​สอง​ห้อง​ก็​ตั้งใจ​เรียน และ​ให้​ความ​ร่วมมือ​ใน​การ​ทำ​กิจกรรม​ต่างๆเป็น​อย่าง​ดี

ขณะ​ที่ ก​ปน. มี​แนว​คิด​จะ​สาน​ต่อ​โครงการ​นี้​ให้​ดำเนิน​ไป​อย่าง​ต่อเนื่อง โดย ​ก​ปน.ได้​สร้าง​กลุ่ม​เครือ​ข่าย​ติวเตอร์​จิต​อาสา​ใน​สาขา​วิชา​ต่างๆ โดยมี​การ​เปิด​รับ​สมัคร​เป็น​ประจำ​ทุก​เดือน เพื่อ​ให้​ได้​บุคลากร​ที่​เพียงพอ​ต่อ​ความต้องการ และ​ช่วย​ให้​น้องๆได้​ก้าว​ไป​สู่​จุดหมาย​ต่อ​ไป​ใน​อนาคต.