บริการข่าวไทยรัฐ

เพื่อไทย เหน็บรัฐนำเงินซื้อเรือดำน้ำ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

พท.เหน็บรัฐบาลให้นำเงินซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเบี้ยยังชีพ ดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ 1,200-1,500 บาท เชื่อให้คนชราที่มีฐานะดีสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเป็นไปได้ยาก

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีรัฐบาลมีแนวคิดเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายละ 1,200-1,500 บาท จากเดิม 600 บาทต่อเดือน เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายละ 1,200-1,500 บาท ถ้าทำได้จริง ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน อยู่คนเดียว ลูกหลานไม่สามารถดูแลได้ เงิน 1,500 บาท ถือว่าน้อยเกินไปด้วยซ้ำในการดำรงชีพปัจจุบันที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น ส่วนการให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดียอมเสียสละเบี้ยยังชีพคนชรา เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนผู้สูงอายุเป็นเรื่องทำได้ยาก รัฐบาลมีวิธีที่ง่ายกว่านั้น สามารถทำได้ทันทีในการดูแลผู้สูงอายุ คือ การงดซื้อเรือดำน้ำ และนำเงินงบประมาณนั้น มาจัดสรรเป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เป็นวิธีที่ง่ายกว่า สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนได้นับล้านคนเป็นระยะเวลาหลายปี จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินที่จะซื้อเรือดำน้ำ มาสร้างสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นประโยชน์มากกว่า และควรมีมาตรการที่ยั่งยืนรองรับการที่สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตด้วย.