บริการข่าวไทยรัฐ

งามอย่างไทย

น.ส.แอน เคลฟ หมายเลข 15 ชาวคาซัคสถาน ชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต์นานาชาติขึ้นสวมมงกุฎ พร้อมสายสะพายและรับเงิน 2 หมื่นบาท โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่อุทยานเบญจสิริ.