วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.มีมติจัดเทศน์ช่วยเด็กยากไร้

(ภาพจาก : facebook ประดับ โพธิกาญจนวัตร )

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการ มส.ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เสนอแต่งตั้งพระสุธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ จ.ชัยนาท เป็นเจ้าคณะ จ.ชัยนาท

นอกจากนี้ ที่ประชุม มส.ยังมีมติเห็นชอบโครงการเทศน์การกุศล 77 จังหวัด เพื่อเยาวชนไทย ตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยจะมีการแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัดที่จะเข้าร่วมโครงการเทศน์การกุศล ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ยากไร้ ซึ่งจะเริ่มโครงการไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2561 และ มส.ยังเห็นชอบการจัดสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศครั้งที่ 9 ประเทศนอร์เวย์ ศรีลังกา สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 10 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส สวีเดน และครั้งที่ 11 ที่ประเทศเดนมาร์ก.

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 14 เม.ย. 2560 00:54 ไทยรัฐ