วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ชูใช้หลัก 3 อ.ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทย มีผู้สูงอายุ 11.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 อยู่คนเดียว จำนวน 9 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ในจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดนี้ พบว่าร้อยละ 95 เจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 26 มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 8.1 และเข้าถึงระบบบริการร้อยละ 56 ดังนั้น การดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานอย่าง

ใกล้ชิดถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยกันสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุด้วยหลัก 3 อ. คือ 1. อ.-อาหาร กินอาหารครบ 5 หมู่ เน้นผัก ผลไม้รสไม่หวานที่มีกากใย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว หรือ 1.5-2 ลิตร 2. อ.-ออกกำลังกาย โดยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน เช่น เดินเพื่อสุขภาพ รำมวยจีน ปั่นจักรยานและ 3.อ.- อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ควรจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการหยิบใช้ เพิ่มแสงสว่างภายในบ้าน พื้นห้องน้ำต้องไม่แฉะและลื่น หรือควรมีวัสดุกันลื่น มีราวช่วยพยุงตัวในห้องน้ำ เพื่อป้องกันผู้สูงอายุไม่ให้สะดุด ลื่น หกล้ม.

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทย มีผู้สูงอายุ 11.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 อยู่คนเดียว จำนวน 9 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ในจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดนี้ พบว่าร้อยละ 95 เจ็บป่วย 14 เม.ย. 2560 00:52 ไทยรัฐ