วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.ลุย “ไทยไร้ขยะ” ผลิตนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการ “ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่นวัตกรรม” นำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เน้นในเรื่องการสร้างนวัตกรรมจากขยะให้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยทำให้วัสดุเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีความประณีต สวยงาม คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ

อธิบดี สส.กล่าวต่อว่า กิจกรรมของโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.กิจกรรม Work Shop อบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 โดยเปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นต้นแบบ จัดเดือน พ.ค.นี้ และ 2.การประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 เปิดรับสมัครจากประชาชนในวงกว้าง จัดเดือน มิ.ย.-ส.ค.นี้ แบ่งการประกวดเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 รอบคัดเลือกผลงาน โดยเปิดให้ผู้สนใจ ส่งใบสมัครและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงาน คัดเลือกให้เหลือ 30 รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 30 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับมอบทุน ผลงานละ 10,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจริง แล้วคัดเหลือ 10 ผลงาน สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ยื่นใบสมัครภายในเดือน มิ.ย.นี้ สอบถามโทร.0-2298-4608.

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ 14 เม.ย. 2560 00:50 ไทยรัฐ