วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง....

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 13 เม.ย.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตาราม และวัดประยุรวงศาวาส รวม 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ฯ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ เป็นประจำทุกวัน ในเวลา 19.00 น. จนกว่าจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงเคียงท้องสนามหลวง และตามวัดต่าง ๆในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงทุกจังหวัด และอำเภอ ตลอดจนที่สถานทูตไทยและวัดไทยในต่างประเทศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง.... 13 เม.ย. 2560 21:28 ไทยรัฐ