วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ้านของวาฬมิงค์

ภาพของวาฬมิงค์ (Minke Whale) ที่ถูกถ่ายภาพได้จาก หน่วยงานด้านการสำรวจทะเลขั้วโลกใต้ของประเทศออสเตรเลีย พบวาฬมิงค์เป็นวาฬชนิดที่ ถูกล่ามากที่สุดในโลก โผล่ขึ้น มาบนผิวน้ำใกล้ชายฝั่งของช่องแคบเกอร์ลาชในแอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นการเผยให้รู้ถึงที่อยู่อาศัย ความลับของการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตอยู่ในถิ่นน้ำแข็งแถบแอนตาร์กติกา รวมถึงสังคมของวาฬมิงค์ด้วย.

ภาพของวาฬมิงค์ (Minke Whale) ที่ถูกถ่ายภาพได้จาก หน่วยงานด้านการสำรวจทะเลขั้วโลกใต้ของประเทศออสเตรเลีย พบวาฬมิงค์เป็นวาฬชนิดที่ ถูกล่ามากที่สุดในโลก โผล่ขึ้น มาบนผิวน้ำใกล้ชายฝั่งของช่องแคบเกอร์ลาชในแอนตาร์กติกา 13 เม.ย. 2560 16:03 ไทยรัฐ