วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพบยีนบางตัวอาจชี้ว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบว่ามีประชากรราว 47 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับโรคนี้ โดยที่ยังไม่มีหนทางการรักษาให้หายขาด และบางแห่งก็ยังไม่มีการรักษา ที่มีประสิทธิภาพดีพอ ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะหาความกระจ่างและวิธีรักษาโรค โดยพุ่งเป้าวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลทางพันธุกรรม

ล่าสุดนักวิจัยในระดับนานาชาติได้รายงานลงในวารสารการแพทย์ PLOS Medicine ว่า ได้ค้นพบวิธีประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมในการพัฒนาไปสู่โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งโรคนี้โดยทั่วไปแล้วจะเกิดกับคนที่มีอายุเพิ่มที่มากขึ้น โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 70,000 ราย พบว่าโรคอัลไซเมอร์นั้นเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่มีกรณีที่พบน้อยคือเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ตั้งแต่อายุยังน้อยแค่ 30 ปีเศษ

พวกเขาเผยว่า มีความเป็นไปได้ที่ยีนบางตัวจะเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การวินิจฉัยโรค ซึ่งจะทำให้มีการรักษาที่ดีขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกล่าวว่า ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการจัดทำแบบทดสอบต่อสาธารณชนต่อไป.

โรคอัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบว่ามีประชากรราว 47 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับโรคนี้ โดยที่ยังไม่มีหนทางการรักษาให้หายขาด และบางแห่งก็ยังไม่มีการรักษา ที่มีประสิทธิภาพดีพอ ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะหาความกระจ่าง 13 เม.ย. 2560 15:53 ไทยรัฐ