วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถ้าไม่กล้าอย่าทำดีกว่า

โดย สายล่อฟ้า

เรื่องเก่าๆ แต่ต้องเขย่ากันทั้งระบบ

อีกปัญหาหนึ่งของประเทศก็คือการปกครองท้องถิ่น ที่ยังสับสนปนเปจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อเป้าหมายด้วยการกระจายอำนาจการปกครอง

ล่าสุด สปท.มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 91 ต่อ 21 งดออกเสียง 32 คนกับรายงานของ กมธ.ที่เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ 2547

เพื่อให้กำนันมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งกันเอง และอยู่จนอายุ 60 ปี จึงหมดวาระ

แต่จะให้อยู่ในวาระ 5 ปีเท่านั้น

กลายเป็นเรื่องเป็นราว เพราะทั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันไม่พอใจขอให้ทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่ต้องแก้ไข

ในจำนวน สปท.ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นอดีตผู้ว่าฯ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต้นตอสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาว่าด้วยการปกครอง อ้างว่าจะทำให้เกิดความแตกแยก

วันนี้แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยังยืนยันว่าเรื่องการกระจายอำนาจนั้น การเลือกตั้งผู้ว่าฯยังไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้ให้เหตุผลพอที่จะรับฟังกันได้

แม้ สปท.จะผ่านความเห็นชอบในเรื่องที่มาของกำนัน และวาระการดำรงตำแหน่ง แต่ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน โดยเฉพาะ ครม.จะเห็นชอบด้วยหรือไม่ แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็คงไปไม่ถึง สนช.เพื่อนำไปสู่การออกกฎหมาย

ความจริงแล้วประเด็นนี้เคยมีการเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันที่ให้อยู่ในวาระ 5 ปี แต่มีการเรียกร้องขอให้อยู่ในตำแหน่ง 60 ปี โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เพราะมีคำตอบก็คือต้องเอาใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเป็นฐานเสียงการเมืองในระดับหัวคะแนน จึงต้องโอนอ่อนผ่อนตาม

มาวันนี้ไม่รู้ว่ารัฐบาล คสช.จะว่ายังไง...

การกระจายอำนาจที่เป็นปัญหาก็คือ การที่กระทรวงมหาดไทยไม่ว่ายุคไหน รัฐบาลไหน ต่างก็คิดไม่ต่างกันด้วยข้ออ้างที่ว่าจะเกิดปัญหาด้านความมั่นคง จะเกิดความแตกแยก รัฐจะไม่สามารถควบคุมได้

เพียงแต่ว่าแรงกดดันในเรื่องนี้ที่ทำให้กระทรวงมหาดไทยต้องยอมผ่อนปรน ด้วยการให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ด้วยการแปลงสภาพให้เป็นการเลือกตั้ง อบจ. อบต.และเทศบาล แต่ไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ

พูดง่ายๆเหมือนให้แต่ไม่ให้ทำนองนั้น

ที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะ แม้จะให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแต่ยังดำรงความเป็นการปกครองระดับท้องที่คือยังให้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิม

อ้างว่า เพื่อให้การปกครองท้องที่ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านคือกลไกสำคัญในด้านการปกครองหรือจะพูดว่าเป็นผู้ช่วยนายอำเภอทำนองนั้น

สภาพที่เกิดขึ้นนี้ว่าไปแล้วก็คือ กระทรวงมหาดไทยยังไม่ยอมให้มีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง เพราะเป็นเพียงแค่เปลือกให้ดู ดีขึ้นแล้วใช้คำว่า “ความมั่นคง” เป็นเหตุผล

ดังนั้น การกระจายอำนาจที่คิดกันนั้น ล้วนเป็นการสร้างปัญหาในด้านการปกครอง เพราะเกิดความซับซ้อนไปทุกระดับ

มีทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบจ. อบต. เทศบาล จนทำให้เขตอำนาจปกครองซ้ำซ้อนกันไปหมดทุกวันนี้ อบจ.แทบจะไร้ความหมาย เพราะถูก อบต.เทศบาลคุมพื้นที่เกือบทั้งหมด

เอาเข้าจริงการที่ สปท.คิดในเรื่องนี้นั้นแทบจะไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งระบบ แต่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมามากกว่า

ให้ชัดๆก็คืออย่าทำอย่างนี้ดีกว่า ถ้าไม่กล้าคิดถึงการกระจายอำนาจจริงๆ.

“สายล่อฟ้า”

13 เม.ย. 2560 10:34 ไทยรัฐ