วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

How can I provide for my children?

Provide ออกเสียงว่า พระไวดฺ’ หมายถึง จัดหาไว้ให้ จัดเตรียมไว้ ที่เรามักจะใช้ผิดกันก็คือ ...✘...provide somebody something ที่ถูกต้องต้องใช้ ...✔...provide somebody with something การทำงานของอดัม (Adam) และคอนเนอร์ (Conner) มีปัญหาอยู่ตลอดครับ ทะเลาะกันในที่ประชุมอยู่เป็นประจำ ประธานบริษัทเคยถามผมว่า 2 คนนี้มีปัญหาอะไรกัน ผมตอบว่า They failed to provide each other with the necessary information. พวกเขาล้มเหลวในการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อกันและกัน

แต่ถ้าต้องการจะพูดด้วยการเอา something ขึ้นก่อนก็จะต้องมี for อยู่ด้วย...✔...provide something for somebody เช่น The hotel provides a shoe-cleaning service for very important guests. โรงแรมได้จัดเตรียมบริการทำความสะอาดรองเท้าไว้ให้ลูกค้าสำคัญ

ถ้าเป็นการจัดเตรียมแผนการเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฝรั่งก็ใช้ provide against ผู้แทนบริษัทประกันอธิบายให้เลสเตอร์ (Lester) และภรรยาฟังว่าควรจะประกันสุขภาพไว้ด้วย หากในอนาคตเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา จะได้มีเงินรักษาพยาบาลและได้รับเงินชดเชย Health insurance will provide against loss of income if you become ill.

Provide+for ก็มีครับ คำนี้สื่อถึง เลี้ยงดู ลีโอ (Leo) เอาแต่เมาเบียร์จึงถูกไล่ออกจากงาน ตอนที่ถูกให้ออก ลีโอถึงกับร้องไห้พร้อมทั้งพูดว่า Without work, how can I provide for my children? ไม่มีงาน ผมจะดูแลลูกๆ ยังไง?

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

13 เม.ย. 2560 10:33 13 เม.ย. 2560 10:33 ไทยรัฐ