วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หยุดเพิ่มอีก 2วัน

หยุดยาวฉลองสงกรานต์ 5 วันเต็ม กรุงเทพฯหลวมโพรกเห็น ทันตา

แต่ถึงแม้อยู่ในช่วง หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางไปถวายสักการะ “พระบรมศพพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช” อย่างเนืองแน่นเช่นเคย

ล่าสุด มีประชาชนเดินทางไปถวาย สักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังแล้วกว่า 6 ล้านคน

หรือเฉลี่ยวันละกว่า 3 หมื่นคน

มีพี่น้องชาวไทยร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายเงินร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลแล้วกว่า 493 ล้านบาท ในช่วงเวลาเพียง 160 วัน

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าหลายท่านอาจไม่ทราบข่าวที่รัฐบาลประกาศเพิ่มวันหยุดราชการประจำปีอีก 2 วัน

โดยกำหนดให้ “วันที่ 28 กรกฎาคม” เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10แห่ง พระราชวงศ์จักรี

และกำหนดให้ “วันที่ 13 ตุลาคม” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช” พระพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เป็นวันหยุดราชการประจำปีอีกหนึ่งวัน

ส่วนวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ยังคงเป็นวันหยุดราชการประจำปีเช่นเดิม

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯตลอดชั่วกาลนิรันดร

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าปีนี้ยังมีวันหยุดราชการสำคัญอีก 2 วัน ที่รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ

1, คือ “วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม

เป็นวาระสำคัญที่สุดที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีจะร่วมกันน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย

2, คือ “วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ” เสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรม ชนกนาถตามโบราณราชประเพณี ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม

เป็นวโรกาสมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจะร่วมกันน้อม เกล้าฯถวายพระพรชัยด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

สรุปว่าคนไทยจะมีวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มขึ้นอีก 2 วัน!!

สำหรับ “วันฉัตรมงคล” ซึ่งเคยเป็นวันหยุดราชการประจำปีใน “วันที่ 5 พฤษภาคม” ก็จะเลื่อนกำหนดให้ตรงกับวัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ต่อไป

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร เป็นวันหยุดราชการประจำปี

เพื่อที่คนไทยรุ่นลูกหลานเหลนจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้แก่แผ่นดินไทย

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่ายังมีภารกิจสำคัญที่รัฐบาลต้องดำเนินการต่อไปอีก 2 ประการคือ...

1, รัฐบาลร่วมกับประชาชนทั้งประเทศ น้อมเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา “พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช” อย่างเป็นทางการ

2, รัฐบาลร่วมกับปวงชนชาวไทยทุก หมู่เหล่าดำเนินการสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช” ให้ยิ่งใหญ่ที่สุด สมพระเกียรติที่สุด สง่างามที่สุด

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความอาลัยต่อพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทย และของชาวโลกตลอดกาล.

“แม่ลูกจันทร์”

13 เม.ย. 2560 10:06 ไทยรัฐ