วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในวันอาชีพหลักพึ่งไม่ได้ "กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง"​ เป็นทางออก

"ไทยรัฐออนไลน์" ขอสนับสนุนนโยบายประชารัฐ ตลอดจนถึงการรวมกลุ่มธุรกิจ วิถีชีวิต สร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์จากชุมชน เนื่องจากเชื่อว่า หากปากท้องกินอิ่ม มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็งและชุมชนเข้มแข็งแล้วจะนำพาประเทศเข้มแข็งได้ 

ดังนั้น วันนี้เราจึงนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของ "กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง" อันมีที่ตั้งบ้านคีรีวง เลขที่ 373 หมู่ 10 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช จากการพูดคุยกับ "นางอารีย์ ขุนทน" ประธานกลุ่มฯ ซึ่งมีสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาขาย ไม่ว่าจะเป็นจำพวกผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกสวยงาม 

ความเป็นมาของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงนั้น เกิดจากวิกฤติธรรมชาติ โดยเมื่อปี 2539 เกิดภัยแล้ง ย้อนไปเมื่อปี 2531 เกิดอุทกภัย และเมื่อปี 2518 ก็เกิดอุทกภัย ทั้งหมดทำให้ไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลไม้ได้ 

ทั้งนี้ เมื่ออาชีพหลักไม่สามารถพึ่งพาได้ จึงหาทางออกโดยการสร้างอาชีพเสริม แต่ทำอย่างไรให้ยั่งยืน ตกทอดไปสู่ลูกหลาน และไม่ทิ้งพื้นฐานอาชีพเดิมที่ทำอยู่และสืบทอดกันมา กระทั่งก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2539 จนมาถึงปัจจุบัน

สำหรับปัจจัยในการหาอาชีพเสริมเมื่อครั้งก่อตั้งกลุ่มนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อ คือ 1. ต้องสอดคล้องกับอาชีพเดิม 2. ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม 3. วัตถุดิบหาได้ในชุมชนเอง อาจซื้อได้บ้าง แต่จะต้องพึ่งพาวัตถุดิบในชุมชนให้ได้มากที่สุด และ 4. กระบวนการผลิตหลีกเลี่ยงสารเคมี เพราะหมู่บ้านเป็นป่าต้นน้ำ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 38 คน การบริหารจัดการอยู่ในรูปของคณะกรรมการ มีที่ตั้งในชุมชนคีรีวง มีการแบ่งหน้าที่ด้านต่างๆ เช่น สมาชิก สินค้าและแปรรูป เป็นต้น

เรื่องการตลาดสินค้าของกลุ่มมีทั้งขายส่งและขายปลีก ตลอดจนผลิตตามออร์เดอร์ โดยในส่วนขายส่งนั้น มีลูกค้าอยู่แล้ว ด้านขายปลีกเปิดขายทั้ง ณ ที่ทำการกลุ่ม และออกงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น ในเมืองทองธานี ผลิตตามออร์เดอร์ก็ทำตามคำสั่งซื้อของโรงแรมชื่อดัง

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและธุรกิจนั้น มีพอสมควร เรื่องแรกคือ เรื่องฤดูกาล ซึ่งส่งผลต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มที่ส่วนใหญ่อาชีพประจำคือ ทำสวนผลไม้ก็ต้องไปเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤดูกาล ทำให้ไม่มีคนทำสินค้า

ฤดูฝนก็เป็นอุปสรรคต่อการผลิตสินค้า ฝนเป็นอุปสรรคต่อเม็ดสีในใบไม้และเนื้อไม้ ที่เรานำมาใช้ทำสีธรรมชาติ เพราะใบไม้และเนื้อไม้จะมีปริมาณน้ำสูง เมื่อมีมรสุมมีฝนก็ต้องหยุดงานผลิต การทำผ้าบาติกก็ถูกความชื้นไม่ได้ เกิดความเสียหาย

ตรงนี้ พยายามให้คนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเรียนรู้และยังเปิดศูนย์เรียนรู้ รวมทั้งเปิดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้มีแรงงานเข้ามาเพิ่มเติมต่อเนื่อง ประกอบกับเตรียมทดแทนแรงงานเดิมที่บางส่วนอายุเร่ิมมากผลิตได้ช้าลง และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปด้วย

ที่นี่จะใช้สีจากธรรมชาติทั้งหมด สำหรับขั้นตอนของการทำสีจากธรรมชาตินั้น เร่ิมจากเตรียมสี โดยนำเปลือกไม้และใบไม้ไปต้ม 5-8 ชั่วโมง ได้สีต่างๆ เช่น สีม่วงได้จากเปลือกมังคุด

ส่วนการทำสินค้ากลุ่มผ้ามัดย้อมนั้น ขั้นตอนเร่ิมจากเตรียมผ้าที่จะย้อมซักให้สะอาด และมัดให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการ จากนั้นนำผ้าที่เตรียมไว้ต้มด้วยสีที่เตรียมไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง นำผ้าไปล้างแล้วต้มใหม่ทำซ้ำ 3 ครั้ง นำผ้าไปซักแล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ตกแต่งผ้าให้สมบูรณ์พร้อมส่งขาย

กับการทำผ้าบาติกนั้น ขั้นตอนเร่ิมจากเตรียมผ้า ขึงผ้าให้ตึง ลงลาย หรือวาดลวดลาย ลงสี เขียนเทียน เคลือบผ้า และต้มให้ลวดลายคงทน

กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงมีสินค้า ทั้งลักษณะผ้าผืนและผ้าที่แปรรูปตัดเย็บออกมาเป็นสินค้าชนิดต่างๆ แล้ว เช่น เสื้อ กระโปรง ผ้าพันคอ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าเหรียญ ซองใส่โทรศัพท์ เป็นต้น โดยจุดเด่นของสินค้าของที่นี่ คือ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากธรรมชาติ ไร้สารเคมี สวยงาม ประณีต เป็นงานฝีมือ

ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับดีมาก แต่บางครั้งทำสินค้าไม่ทันตามออร์เดอร์ และความต้องการตลาด สินค้าเป็นงานฝีมือบางครั้งทำไม่ทัน อาจกล่าวได้ว่า บางช่วงยังผลิตไม่ทันความต้องการ

ตลอด 21 ปี ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมา นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร สมาชิกบางคนทำเป็นอาชีพเสริม บางคนยึดเป็นอาชีพประจำ เป็นการสร้างอาชีพให้สมาชิกและชุมชนมีความเข้มแข็งมีความเป็นอยู่ดี ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ และสินค้า โทร. 075 533114, 081 7872934.    

เรื่องเล่าความสำเร็จ

 

 

      

"ไทยรัฐออนไลน์" ขอสนับสนุนนโยบายประชารัฐ ตลอดจนถึงการรวมกลุ่มธุรกิจ วิถีชีวิต สร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์จากชุมชน เนื่องจากเชื่อว่า หากปากท้องกินอิ่ม... 5 เม.ย. 2560 13:22 ไทยรัฐ