วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดั่งแสงสว่างส่องนำทางชีวิต

เพื่อเป็นการน้อมถวายอาลัย และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช” ค่ายลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “The Illumination 2017” คือความสว่างที่ส่องแสงนำทาง ณ ลานกิจกรรม อาคารสินธร ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พ.ค.2560 โดยสร้างสรรค์

ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งจุดประกายให้เกิดปัญญา เสมือนเข้าไปค้นพบความสว่างที่ส่องแสงนำทางคนนับล้าน เป็นความสว่างที่เป็นแรงบันดาลใจ เป็นความสว่างที่ส่งพลังให้ประชาชนชาวไทยได้เปล่งแสง ส่องประกายด้วยตัวเราเอง

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ทุกภาพที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ วาดขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่โยงใยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระองค์ท่าน ล้วนแต่งดงามลึกซึ้งคมคายชวนฉุกคิด ไม่ว่าจะเป็นผลงานชุด “ทรงทำ” วาดจากสีของดิน, “ร่มเงาแห่งความเพียร” สร้างสรรค์จากสีของพันธุ์ไม้ที่ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆ, “แข็งแรงจากข้างใน” ได้แรงบันดาล ใจจากนมจิตรลดา, “ขุนเขา” วาดจากสีเมล็ดกาแฟ, “ปัญหายากแก้ง่าย” ได้อินสไปเรชั่นจากหญ้าแฝก, “รสชาติของความสุข” มีแรงบันดาลใจจากผลไม้เมืองหนาว ผลผลิตของโครงการหลวง, “เส้นทางเกลือ” วาดด้วยเกลือ, “สัมผัส” วาดด้วยสีของผลส้ม, “เพียร” รังสรรค์จากต้นข้าว ฟางข้าว เมล็ดข้าว, “ค่าของแกลบ” มีที่มาจากแกลบเผา และ “พลังที่มองไม่เห็น” วาดด้วยแรงบันดาลใจจากควันน้ำมันแก๊สโซฮอล์.

เพื่อเป็นการน้อมถวายอาลัย และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช” ค่ายลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “The Illumination 2017” คือความสว่าง 31 มี.ค. 2560 13:43 31 มี.ค. 2560 13:46 ไทยรัฐ