วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดั่งแสงสว่างส่องนำทางชีวิต

เพื่อเป็นการน้อมถวายอาลัย และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช” ค่ายลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “The Illumination 2017” คือความสว่างที่ส่องแสงนำทาง ณ ลานกิจกรรม อาคารสินธร ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พ.ค.2560 โดยสร้างสรรค์

ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งจุดประกายให้เกิดปัญญา เสมือนเข้าไปค้นพบความสว่างที่ส่องแสงนำทางคนนับล้าน เป็นความสว่างที่เป็นแรงบันดาลใจ เป็นความสว่างที่ส่งพลังให้ประชาชนชาวไทยได้เปล่งแสง ส่องประกายด้วยตัวเราเอง

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ทุกภาพที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ วาดขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่โยงใยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระองค์ท่าน ล้วนแต่งดงามลึกซึ้งคมคายชวนฉุกคิด ไม่ว่าจะเป็นผลงานชุด “ทรงทำ” วาดจากสีของดิน, “ร่มเงาแห่งความเพียร” สร้างสรรค์จากสีของพันธุ์ไม้ที่ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆ, “แข็งแรงจากข้างใน” ได้แรงบันดาล ใจจากนมจิตรลดา, “ขุนเขา” วาดจากสีเมล็ดกาแฟ, “ปัญหายากแก้ง่าย” ได้อินสไปเรชั่นจากหญ้าแฝก, “รสชาติของความสุข” มีแรงบันดาลใจจากผลไม้เมืองหนาว ผลผลิตของโครงการหลวง, “เส้นทางเกลือ” วาดด้วยเกลือ, “สัมผัส” วาดด้วยสีของผลส้ม, “เพียร” รังสรรค์จากต้นข้าว ฟางข้าว เมล็ดข้าว, “ค่าของแกลบ” มีที่มาจากแกลบเผา และ “พลังที่มองไม่เห็น” วาดด้วยแรงบันดาลใจจากควันน้ำมันแก๊สโซฮอล์.