บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปง.เปิดประมูลรถบัส คดีเครือข่าย บ.ทรานลี่ ทราเวิล 151 รายการ

ปปง.เปิดประมูลขายทอดรถบัสโดยสารคดีเครือข่ายบริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จํากัด รวม 151 รายการ นำเงินเข้ารัฐกว่า 204 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต น.ส.ปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์ ผู้ชำนาญการด้านการตลาดบริหารจัดการทรัพย์สินสำนักงาน ปปง. เป็นประธานกรรมการในการประมูลการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีเครือข่าย บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด กับพวก ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายภัทระ ละมุลตรี ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นคณะกรรมการในการประมูลครั้งนี้ สำหรับการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นรายการทรัพย์สินประเภทรถโดยสารปรับอากาศจำนวน 15 คัน โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลจำนวน 16 ราย

น.ส.ปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์ ประธานกรรมการในการเปิดประมูล กล่าวว่า ทีมเฉพาะกิจได้รับการมอบหมายและแต่งตั้งโดย พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำเนินการขายทอดทรัพย์สินรายเครือข่าย บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด กับพวก ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทรัพย์สินทั้งสิ้น 15 คัน สามารถขายทอดตลาดได้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18 ล้าน 4 แสน 7 หมื่นบาทถ้วน จากราคาเริ่มต้น 15 ล้าน 5 หมื่น 5 พันบาทถ้วน ทั้งนี้สำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการเปิดประมูลทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน จากทรัพย์สินทั้งสิ้น 151 รายการ และดำเนินการขายได้ครบทุกรายการ สามารถนำเงินคืนแผ่นดินได้จำนวน 204 ล้าน 8 แสน 9 หมื่น 4 พันบาทถ้วน (204,894,000 บาท) จากราคาเริ่มต้นที่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน 157 ล้าน 7 แสน 4 พันบาทถ้วน (157,704,000 บาท) โดยสามารถขายทรัพย์สินได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้น คิดเป็น 29.92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง.