วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปง.เปิดประมูลรถบัส คดีเครือข่าย บ.ทรานลี่ ทราเวิล 151 รายการ

ปปง.เปิดประมูลขายทอดรถบัสโดยสารคดีเครือข่ายบริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จํากัด รวม 151 รายการ นำเงินเข้ารัฐกว่า 204 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต น.ส.ปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์ ผู้ชำนาญการด้านการตลาดบริหารจัดการทรัพย์สินสำนักงาน ปปง. เป็นประธานกรรมการในการประมูลการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีเครือข่าย บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด กับพวก ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นายสถิรพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายภัทระ ละมุลตรี ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นคณะกรรมการในการประมูลครั้งนี้ สำหรับการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นรายการทรัพย์สินประเภทรถโดยสารปรับอากาศจำนวน 15 คัน โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลจำนวน 16 ราย

น.ส.ปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์ ประธานกรรมการในการเปิดประมูล กล่าวว่า ทีมเฉพาะกิจได้รับการมอบหมายและแต่งตั้งโดย พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำเนินการขายทอดทรัพย์สินรายเครือข่าย บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด กับพวก ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทรัพย์สินทั้งสิ้น 15 คัน สามารถขายทอดตลาดได้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18 ล้าน 4 แสน 7 หมื่นบาทถ้วน จากราคาเริ่มต้น 15 ล้าน 5 หมื่น 5 พันบาทถ้วน ทั้งนี้สำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการเปิดประมูลทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน จากทรัพย์สินทั้งสิ้น 151 รายการ และดำเนินการขายได้ครบทุกรายการ สามารถนำเงินคืนแผ่นดินได้จำนวน 204 ล้าน 8 แสน 9 หมื่น 4 พันบาทถ้วน (204,894,000 บาท) จากราคาเริ่มต้นที่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน 157 ล้าน 7 แสน 4 พันบาทถ้วน (157,704,000 บาท) โดยสามารถขายทรัพย์สินได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้น คิดเป็น 29.92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง.ปปง.เปิดประมูลขายทอดรถบัสโดยสารคดีเครือข่ายบริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จํากัด รวม 151 รายการ นำเงินเข้ารัฐกว่า 204 ล้านบาท... 20 มี.ค. 2560 19:06 ไทยรัฐ