บริการข่าวไทยรัฐ

เงาไม้บนผืนน้ำ

ธรรมชาติสร้างสรรค์ความงาม แม้จะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ธรรมดาของทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมนองในเมืองไรท์ไวน์ ประเทศเยอรมนี โดยแสงเงาของต้นไม้ที่เรียงรายเป็นลำดับสูงต่ำและกิ่งก้านไขว้ไปมาขึ้นอยู่ริมขอบแอ่งน้ำท่วมนั้น ตกกระทบลงน้ำในลักษณะสมมาตรสะท้อนเป็นภาพเหมือนของต้นไม้อย่างสวยงาม ซึ่งบันทึกภาพได้ที่บริเวณแม่น้ำโอเดอร์ ใกล้พรมแดนประเทศเยอรมนี–โปแลนด์.