บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. ตั้ง'ชัยณรงค์ เทียนมงคล'นั่งประธาน กกต.กทม.คนใหม่

“กกต.” ตั้ง “ชัยณรงค์ เทียนมงคล” นั่งประธาน กกต.กทม.คนใหม่ หลัง “สมภพ ระงับทุกข์” ขอลาออกจากตำแหน่งในที่ประชุม

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 18/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่ นายสมภพ ระงับทุกข์ แถลงต่อที่ประชุม กกต.กทม.ว่า มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธาน กกต.กทม. ซึ่งที่ประชุม กกต.กทม.รับทราบและมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายชัยณรงค์ เทียนมงคล กกต.กทม. ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กกต.กทม. ซึ่งต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายชัยณรงค์เป็นประธาน กกต.กทม. ตามอำนาจมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ.2552