วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. ตั้ง'ชัยณรงค์ เทียนมงคล'นั่งประธาน กกต.กทม.คนใหม่

“กกต.” ตั้ง “ชัยณรงค์ เทียนมงคล” นั่งประธาน กกต.กทม.คนใหม่ หลัง “สมภพ ระงับทุกข์” ขอลาออกจากตำแหน่งในที่ประชุม

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 18/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่ นายสมภพ ระงับทุกข์ แถลงต่อที่ประชุม กกต.กทม.ว่า มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธาน กกต.กทม. ซึ่งที่ประชุม กกต.กทม.รับทราบและมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายชัยณรงค์ เทียนมงคล กกต.กทม. ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กกต.กทม. ซึ่งต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายชัยณรงค์เป็นประธาน กกต.กทม. ตามอำนาจมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ.2552

“กกต.” ตั้ง “ชัยณรงค์ เทียนมงคล” นั่งประธาน กกต.กทม.คนใหม่ หลัง “สมภพ ระงับทุกข์” ขอลาออกจากตำแหน่งในที่ประชุม 20 มี.ค. 2560 12:41 ไทยรัฐ