วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ นำนวัตกรรมรักษามะเร็งเต้านมมาใช้เครื่องแรกในโลก

เนื่องจากอุบัติการณ์เกิดมะเร็งเต้านมของสตรีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกปี ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนาการรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย จนได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์รักษาพัฒนางานวิจัยโรคมะเร็งเต้านมที่มีเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมที่ทันสมัยสมบูรณ์ที่สุดในโลกและมีคุณภาพระดับสากลแห่งหนึ่ง และเมื่อเร็วๆนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ณ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษามะเร็งเต้านม จึงมีการพัฒนาเพื่อวิธีการรักษาที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ด้วยการให้บริการรักษาด้วยเครื่อง Scalp Cooling นวัตกรรมใหม่ที่สามารถลดภาวะผมร่วงระหว่างการให้ยาเคมีบำบัด เนื่องจากภาวะผมร่วงเป็นผลข้างเคียงที่สำคัญขณะให้ยาเคมีบำบัด จนบางครั้งทำให้ผู้ป่วยต้องปฏิเสธการรักษา หรือมีภาวะซึมเศร้าจากอาการผมร่วง ดังนั้นจึงมีการอาศัยสารเหลวจากอุปกรณ์เครื่อง Scalp Cooling ด้วยอุณหภูมิ -4°c สร้างความเย็นให้แก่หนังศีรษะ เพื่อให้เส้นเลือดหดตัวลงส่งผลทำให้ยาเคมีบำบัดมีผลต่อเส้นผมน้อยลง ซึ่งนับเป็นเครื่องแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยและการตรวจคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเต้านม (Dedicated 3D Cone-Beam Computed Tomography) เครื่องแรกของโลกที่สามารถสร้างภาพสามมิติของเต้านม โดยไม่มีการบีบเต้านมและใช้เวลาในการตรวจเพียง 10 วินาทีเท่านั้น สามารถระบุตำแหน่งจุดที่มีความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพของการตรวจแมมโมแกรม โดยการติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมสามมิติ (Tomosynthesis) ที่สามารถระบุพิกัดของจุดที่มีความผิดปกติได้โดยตรง และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เจาะชิ้นเนื้อและวางลวดนำ เพื่อระบุตำแหน่งในการผ่าตัดได้ โดยในปัจจุบันได้ติดตั้งรุ่นล่าสุด ซึ่งสามารถตรวจเต้านมสามมิติพร้อมฉีดสารทึบรังสีเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและนับเป็นเครื่องแมมโมแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน และมีเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Dedicated Breast Magnetic Resonance Imaging) เครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทย

รวมทั้งได้มีการพัฒนาห้องให้ยาเคมีบำบัด ที่สร้างขึ้นมาจากความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ช่วงเวลาในการให้ยาเคมีบำบัดเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายบรรยากาศไม่แออัด มีการดูแลระหว่างการให้ยาด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเฉพาะบุคคล พร้อมทีมพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการให้ยาเคมีบำบัดช่วยให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ยังมี
การจัดหารูปแบบ และเครื่องมือเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างการให้ยาเคมีบำบัดอีกด้วย.

เนื่องจากอุบัติการณ์เกิดมะเร็งเต้านมของสตรีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกปี ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนาการรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย จนได้รับ 19 มี.ค. 2560 14:22 19 มี.ค. 2560 14:23 ไทยรัฐ