บริการข่าวไทยรัฐ

สุนัขทรงเลี้ยง

นายชิน ประสงค์ อดีต ผอ.ส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร บรรจงเก็บราย ละเอียดประติมากรรมประดับพระเมรุมาศชิ้นสำคัญ คือหุ่นปั้นสุนัขทรงเลี้ยง “คุณทองแดง” ขนาดความสูง 70 ซม. ที่ปั้นอยู่ภายในโรงปั้นส่วนตัว จ.นนทบุรี โดยต้องการถ่ายทอดลักษณะพิเศษที่มีในตัวของคุณทองแดง ให้ตรงความจริงที่สุด.