วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงเสวนาชี้ พระพุทธศาสนาช่วยสร้างความแน่นแฟ้นแก่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานเสวนาทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในทศวรรษ 2560-2569 ชูพระพุทธศาสนาเป็นจุดร่วมสร้างความแน่นแฟ้นประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และไม่ยึดแค่ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2560 สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา จัดเสวนาในหัวข้อ พุทธพลิกสุวรรณภูมิ สุนทรียสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ เพื่อความแข็งแกร่งทุกมิติ ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา อาทิ นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และอุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทร์ นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 และนายประกิต หลิมสกุล เจ้าของนามปากกา กิเลน ประลองเชิง จากคอลัมน์ ชักธงรบ ใน นสพ.ไทยรัฐ

สำหรับเนื้อหาการเสวนาได้กล่าวถึงประเด็นการประสานภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้แน่นแฟ้นโดยความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ ซึ่งนอกจากการดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นในทุกระดับด้วย

ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นจุดร่วมของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง คือ พระพุทธศาสนา ซึ่งคนในภูมิภาคนี้มีศรัทธาความเชื่อร่วมกัน ดังนั้นการสร้างความแน่นแฟ้นของภูมิภาคจึงควรส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เรียนรู้ในวิถีความศรัทธาพระพุทธศาสนาแต่ละประเทศ โดยคำนึงถึงความอ่อนไหว และไม่ยึดประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ในการเสวนาครั้งนี้ ได้มีนายสมชาย กรุสวนสมบัติ เจ้าของนามปากกา "ซูม" จาก จากคอลัมน์ เหะหะพาที ใน นสพ.ไทยรัฐ เป็นผู้บรรยายสรุปปิดการประชุม

ในส่วนโครงการต่อไปของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้แก่การเตรียมจัดงานธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง ในเดือนพฤษภาคมนี้.

งานเสวนาทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในทศวรรษ 2560-2569 ชูพระพุทธศาสนาเป็นจุดร่วมสร้างความแน่นแฟ้นประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และไม่ยึดแค่ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง... 17 มี.ค. 2560 22:28 ไทยรัฐ