บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘สุวพันธุ์’ สานต่อ ‘กองทุนหมู่บ้าน’ เชื่อมโยง ‘ยุติธรรมชุมชน’

รมว.ยุติธรรม สานต่อ "เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ" ทำร่วม "ยุติธรรมชุมชน" หวังอำนวยความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำให้ ปชช.

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดและกรุงเทพฯ รวมถึงระดับอำเภอและเขต กว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับยุติธรรมชุมชนนั้น คืองานด้านการอำนวยความยุติธรรมลงไปในระดับชุมชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งยุติธรรมชุมชนไว้ทั่วทุกตำบลของประเทศไทย นอกจากนี้ ตนได้ริเริ่มเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้งานดังกล่าวเกิดความเชื่อมโยงกับยุติธรรมชุมชน ต้องการให้การอำนวยความยุติธรรมลงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริง มองเห็นศักยภาพของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล พวกเขามีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

"มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยให้ กรมคุ้มครองสิทธิฯ กรมบังคับคดี และกรมคุมประพฤติ ลงไปทำงานในระดับปฏิบัติกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด อำเภอ และในพื้นที่หมู่บ้าน สำหรับการทำงานจะมี 2 เรื่องหลัก คือ 1. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม คือการที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการที่ประชาชนต้องการให้มีการอำนวยความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทาง หรือตั้งแต่ถูกแจ้งความ หรือถูกฉ้อโกง ที่พวกเขาอาจต้องการคำปรึกษาว่าจะสู้คดีอย่างไร และกองทุนยุติธรรมจะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง และ 2. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำธุรกิจย่อยๆ ที่พวกเขาจะต้องทำในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่อไป ส่วนโมเดลที่จะทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จนั้น ตนได้สั่งการให้สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไปออกแบบรายละเอียดร่วมกันต่อไปแล้ว" นายสุวพันธุ์ กล่าว