บริการข่าวไทยรัฐ

ถวายพระกุศล

ส่วนหนึ่งของเครื่องกระดาษที่ร้านช่างเล็กวัดญวนสะพานขาว จัดทำไปใช้ในพิธีกงเต๊กหลวงที่คณะสงฆ์อนัมนิกายบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย “รัชกาลที่ 9” และถือเป็นส่วนประกอบ สำคัญ อาทิ พระตำหนักเปี่ยมสุข สุนัขทรงเลี้ยงคือคุณทองแดงและหลวงแจ่ม รวมทั้ง “พระเศวต” เปียโนและโน้ตเพลง ฯลฯ.