วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันโพธิคยาฯ จัดเสวนาเรื่องควรรู้ มิติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สถาบันโพธิคยาฯ ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา จัดเสวนาทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่าง 16-17 มี.ค. ที่กระบี่...

วันที่ 15 มี.ค. นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา เผยว่า ระหว่างวันที่ 16 - 17 มี.ค.นี้ สถาบันโพธิคยาฯ ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา จัดให้มีการเสวนา "ทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในทศวรรษ 2560-2569" ที่โรงแรมโซฟิเทล โภคีธารา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี มูลนิธิวีระภุชงค์เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ สำหรับการเสวนาวันแรกจะเริ่มขึ้นเวลา 13.30 น. ของวันที่ 16 มี.ค. โดยมี นายชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยา 980 เป็นประธานเปิดงาน และตนจะกล่าวถึงที่มาและทิศทางในการเสวนาครั้งนี้

จากนั้น พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก บรรยายหัวข้อ "เปรียบเทียบความท้าทายในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม CLMV กับปัญหาทะเลจีนใต้" ต่อด้วย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง ผอ.ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศ เพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ "ศักยภาพในเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต" ต่อด้วย นายสุรพล มณีพงษ์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา บรรยายหัวข้อ "logistice management ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง"

วันที่ 17 มี.ค. ช่วงเช้าเสวนาหัวข้อ "ทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในทศวรรษ 2560-2569" โดย พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา พล.อ.บุญชู เกิดโชค ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายนภดล เทพพิทักษ์ ออท. ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และนายสุภชัย วีระภุชงค์ ช่วงบ่ายเสวนาหัวข้อ "พุทธพลิกสุวรรณภูมิ สุนทรียสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ เพื่อความแข็งแกร่งทุกมิติ" โดย นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ออท. ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา นายประกิต หลิมสกุล คอลัมนิสต์อาวุโสจาก นสพ.ไทยรัฐ และนายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร ผอ.สถานีโทรทัศน์ TNN24

สถาบันโพธิคยาฯ ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา จัดเสวนาทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่าง 16-17 มี.ค. ที่กระบี่... 15 มี.ค. 2560 20:31 ไทยรัฐ