วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมใช้หุ่นยนต์ จ่ายยาแทนเภสัช ที่ รพ.ศิริราช

ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช

4 หน่วยงานร่วมกันพัฒนาไปอีกขั้น โดยเตรียมใช้หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติทดลองนำร่องช่วงปลายปีนี้ ที่โรงพยาบาลศิริราช ชี้จะช่วยจัดยาใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที...

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 4 องค์กร สู่ศิริราช 4.0 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด โดยจะร่วมดำเนินโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร และเป็นก้าวแรกของการผลักดันให้เกิด Smart Hospital ขึ้นในโรงพยาบาลศิริราช

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และได้ปรับระบบการบริการต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นศิริราช 4.0 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้ศิริราชเกิดระบบบริหารและจัดการยาแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพของเภสัชกรที่กำลังขาดแคลนอยู่ได้

ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า เป็นก้าวใหม่ของโรงพยาบาลที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งหลังการลงนามความร่วมมือ จะใช้เวลา 6-8 เดือน ในการติดตั้งระบบและเปิดใช้งานจริงช่วงปลายปี 2560 โดยหุ่นยนต์จ่ายยานี้สามารถรับใบสั่งยาโดยตรงจากแพทย์ผู้รักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และจัดยาประเภทต่างๆ ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ทำให้ 95% ของใบสั่งยามีระยะเวลาการจัดยาไม่เกิน 15 นาที แม้ในช่วงเร่งด่วน และจัดยาส่งไปยังเภสัชกรผ่านระบบสายพานลำเลียงได้อย่างครบวงจร

ขณะที่ นายศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า ได้นำความคิดในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติมานำเสนอที่ศูนย์ฯ ซึ่งเรามองเห็นว่าความคิดนี้ ถ้าสามารถต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงจะเป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุขในภาพรวมได้อย่างแน่นอน จึงติดต่อไปยังสถาบันฟีโบ้เพื่อพัฒนาไอเดียมาเป็นหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมช่วงเริ่มต้นด้วยการสร้างหุ่นยนต์ B-Hive 1 จนประสบผลสำเร็จ และหลังจากโรงพยาบาลศิริราชได้ตอบรับแนวคิดในการนำหุ่นยนต์จ่ายยามาใช้ในโรงพยาบาล ทาง TCELS ก็ได้ร่วมศึกษา พัฒนาและวิจัยร่วมกับศิริราช ฟีโบ้ และ บริษัท สุพรีมฯ จนเกิดความร่วมมือในการพัฒนาจากหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติให้เกิดเป็นระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร

รศ.สยาม เจริญเสียง ผอ.ฟีโบ้ เปิดเผยว่า ฟีโบ้ ใช้เวลากว่า 2 ปี สร้างหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติต้นแบบ B Hive 1 สำเร็จในปี 2558 และต่อยอดสู่การสร้างระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ซึ่งจะนำมาติดตั้งและใช้งานในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกเพื่อทดสอบและพัฒนาให้เกิดการใช้งานที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง.

4 หน่วยงานร่วมกันพัฒนาไปอีกขั้น โดยเตรียมใช้หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติทดลองนำร่องช่วงปลายปีนี้ ที่โรงพยาบาลศิริราช ชี้จะช่วยจัดยาใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที... 15 มี.ค. 2560 15:29 ไทยรัฐ