วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนานครสวรรค์ เจอภัยแล้ง ปล่อยต้นข้าวยืนต้นตายแล้ว กว่า 2 พันไร่

ชาวนานครสวรรค์ ต้องปล่อยต้นข้าวยืนต้นตายกว่า 2 พันไร่ เนื่องจากแหล่งน้ำในคลองสาธารณะแห้งขอด ล่าสุดเริ่มประสบภัยแล้งแล้ว 7 อำเภอ พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1 แสนไร่


เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครสวรรค์ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานหลายพื้นที่ ต้องปล่อยให้พืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเนื่องจากไม่สามารถหาน้ำได้ อย่างเกษตรกร ในเขตอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนมาก ต้องตัดสินใจปล่อยทิ้งนาข้าว อายุข้าวเพียง 3 สัปดาห์ ให้ยืนต้นตายบนแปลงนา ข้าวกว่า 2,000 ไร่ เนื่องจากคลองสาธารณะและแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด นอกจากนี้ ยังถูกแมลงบั่ว ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายต้นข้าวของเกษตรกรเป็นบริเวณกว้างด้วยเช่นกัน

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ในขณะนี้มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำและเริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้ง 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอแม่วงก์ และอำเภอลาดยาว มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งนาข้าวและพืชไร่ชนิดอื่นได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1 แสนไร่.

ชาวนานครสวรรค์ ต้องปล่อยต้นข้าวยืนต้นตายกว่า 2 พันไร่ เนื่องจากแหล่งน้ำในคลองสาธารณะแห้งขอด ล่าสุดเริ่มประสบภัยแล้งแล้ว 7 อำเภอ พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1 แสนไร่ 15 มี.ค. 2560 14:51 ไทยรัฐ