วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.เชื่อผลผลิตอนุฯ ปรองดองชุด 3 มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากสังคม

ผบ.ทบ.เรียกถกอนุฯ ปรองดองชุด 3 รับหนักใจ เหตุมีประสบการณ์น้อย แต่เห็นชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เชื่อสังคมยอมรับ มั่นใจงานมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ หลังจากที่พรรคการเมืองจำนวน 46 พรรค ได้เดินทางเข้าให้ข้อคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง ต่อคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยที่ผ่านมา พรรคการเมืองต่างๆ ได้เสนอความคิดเห็นตามกรอบ 10 ประเด็น ครอบคลุมเรื่องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปต่างๆเป็นต้น รวมระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนี้จะเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองเข้าให้ข้อคิดเห็น

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า เป็นการประชุมครั้งแรก ในฐานะที่กองทัพบกรับผิดชอบการดำเนินการของอนุกรรมการชุดที่ 3 โดยยอมรับว่า ได้รับมอบหมายงานครั้งแรก รู้สึกหนักใจ เพราะมีประสบการณ์น้อย แต่เมื่อเห็นรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ดังนั้นจึงเชื่อว่าผลผลิตของคณะอนุกรรมการชุดที่ 3 จะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อาทิ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ, ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย, ศ.ดร.จรัล มะลูลีม, ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์, นายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ และศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ผบ.ทบ.เรียกถกอนุฯ ปรองดองชุด 3 รับหนักใจ เหตุมีประสบการณ์น้อย แต่เห็นชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เชื่อสังคมยอมรับ มั่นใจงานมีคุณภาพ 15 มี.ค. 2560 11:33 ไทยรัฐ