วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.แพทย์ มวล.8 คนลาออกไม่กระทบ นศ.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มี.ค. ที่ห้องประชุม โมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และ นพ. จรัส จันทร์ตระกูล ผอ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ แถลงข่าวกรณีลาออกของอาจารย์แพทย์ สำนักวิชา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนหนึ่ง ว่า เรื่องนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การแพทย์ มวล.แต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ อยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตแพทย์ ตาม “โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” โดยกระทรวง สาธารณสุขกำหนดให้รับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง จึงไม่สามารถรับสมัครนักศึกษานอกพื้นที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้

ศ.ดร.สมบัติเปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันสำนักวิชา แพทยศาสตร์ มีอาจารย์แพทย์ 36 คน และมีนักศึกษาชั้นปีละ 48 คน มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่แพทยสภากำหนด การลาออกของอาจารย์แพทย์ 8 คน ด้วยเหตุผล ความจำเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล อาจารย์ แพทย์ทุกคนที่ลาออกยินดีชดใช้ทุนให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ และทั้งหมดสอนนักศึกษา แพทย์ในระดับชั้นปรีคลินิก (วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน) เท่านั้น จากจำนวนอาจารย์แพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนแต่อย่างใด การเรียนการสอนชั้นคลินิก (วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก) ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อตกลง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี รพ.วชิระภูเก็ต และ รพ.ตรัง ร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2563 โดยจัดทำแผนรับสมัครอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 190 คน แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ ประเภทแพทย์จบ ใหม่เพื่อรับทุนไปฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประเภทแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและต้องการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยฯ ประเภทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว ทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องการมาร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยฯมีโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ประจำ ภาคใต้ตอนบน มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีสวัสดิการเพียงพอให้กับแพทย์ผู้มาปฏิบัติงานและมีรายได้ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ “ขอให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์แพทย์ที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการผลิตแพทย์ตามความ ต้องการของประเทศ” ศ.ดร.สมบัติ กล่าวในที่สุด.

ที่ห้องประชุม โมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และ นพ. จรัส จันทร์ตระกูล 15 มี.ค. 2560 08:07 15 มี.ค. 2560 08:08 ไทยรัฐ