บริการข่าวไทยรัฐ

ลองลงสี-สัตว์มงคล เลือกเข้ากับ 'พระเมรุ' ตั้งเสาบุษบกประธาน

“ธนะศักดิ์” พอใจภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปตามแผนงาน ไร้อุปสรรค มีการตั้งเสาบุษบกประธานเสร็จแล้ว ย้ำการก่อสร้างยึดหลักความปลอดภัยไม่ให้มีอุบัติเหตุ ส่วนอาสาสมัครช่วยงานจัดสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ให้หมุนเวียนมาวันละ 20 คนที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 มี.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ หน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม คณะบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด มูลนิธิแสงไซ้กี เหตระกูล ศาลแขวงสมุทรปราการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักพระราชวังแจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค. มีประชาชนสักการะพระบรมศพ ทั้งสิ้น 31,744 คน รวม 131 วัน 5,214,746 คน ยอดรวมเงินถวายบำเพ็ญพระราชกุศล ทั้งสิ้น 437,462,934.59 บาท

ต่อมาเวลา 15.30 น. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดินทางมาที่บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ เพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานผลการดำเนินงาน

หลังจากนั้น พล.อ.ธนะศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาศเป็นที่น่าพอใจ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ขณะนี้การก่อสร้างพระเมรุมาศได้ตั้งเสาบุษบกประธานเสร็จแล้ว พร้อมวางฐานรากสำเร็จรูปในส่วนบันไดและฐานชานชาลาเสร็จแล้วเช่นกัน ขณะที่เสาของบุษบกซ่างและบุษบกหอเปลื้องประกอบเรียบร้อยแล้วในโรงงาน เตรียมนำเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวงในช่วงค่ำของวันที่ 15 มี.ค. และจะเริ่มประกอบในวันถัดไป สำหรับโครงเหล็กทรัสเครื่องยอดอยู่ระหว่างการประกอบภายในโรงงาน ส่วนพระที่นั่งทรงธรรม ตั้งโครงเสาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างวางแผ่นพื้น เตรียมยกโครงจั่วหลังคา ศาลาลูกขุนแบบที่ 1 ด้านทิศใต้ (2 หลัง) ซึ่งหลังที่ 1 ตั้งเสา พื้น โครงหลังคาแล้วเสร็จ หลังที่ 2 อยู่ระหว่างการตั้งเสา ส่วนศาลาลูกขุนแบบที่ 2 (2 หลัง) อยู่ระหว่างการหล่อฐานราก นอกจากนี้ ทับเกษตร ทิม พลับพลายกสนามหลวงและพลับพลายกหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทอยู่ระหว่างการปักผังเตรียมทำฐานรากอาคาร ทั้งนี้ การดำเนินงานต่างๆไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด แต่ได้เน้นย้ำการก่อสร้างต้องยึดหลักความปลอดภัย ไม่ให้มีอุบัติเหตุ และถือว่างานที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วจะเป็นผลดีต่องานศิลปกรรมจะมีเวลาทำอย่างประณีตมากขึ้น

พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศเวลานี้ได้จัดทำต้นแบบเสร็จไปมากแล้ว หลายชิ้นงานอยู่ระหว่างการทดลองลงสี โดยเฉพาะสัตว์มงคลประจำทิศ ได้แก่ ม้า 1 คู่ โค 1 คู่ ซึ่งช่างกำลังทดลองลงสีอะคริลิกและสีน้ำมัน จากนั้นจะให้คณะกรรมการเลือกว่าแบบสีใดเข้ากับพระเมรุมาศที่สุด สำหรับอาสาสมัครช่วยงานจัดสร้างก็ได้จัดให้หมุนเวียนเข้ามาช่วยปฏิบัติงานที่สนามหลวง ในแต่ละอาคาร จำนวนวันละ 20 คน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาส มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระเมรุมาศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้านนายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวว่า ภาพรวมความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ประมาณร้อยละ 20 แต่เฉพาะพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 27 พระที่นั่งทรงธรรมร้อยละ 25 ศาลาลูกขุนร้อยละ 35 ทั้งนี้ ในส่วนของการสร้าง ซ่าง ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตลอดงานพระเมรุ จะเคลื่อนย้ายเสามาสนามหลวง และเริ่มประกอบวันที่ 16 มี.ค. คาดว่าจะใช้เวลาประกอบ 1 สัปดาห์ เช่นเดียวกับ หอเปลื้อง ซึ่งเป็นที่เก็บพระโกศพระบรมศพและเครื่องประกอบหลังจากที่เปลื้องพระบรมศพนั้นจะลงเสาให้แล้วเสร็จในช่วงเดียวกัน จากนั้นงานสถาปัตยกรรมและการติดผ้าทองย่นลงบนพระเมรุมาศจะเริ่มเข้าดำเนินการเดือน มิ.ย. อย่างไรก็ตาม อาคาร 4 หลัง ได้แก่ อาคารวิธานสถาปกศาลา (โรงขยายแบบ) อาคารสร้างพระโกศไม้จันทน์หอม อาคารจิตรกรรม และอาคารปั้นหล่อ จะทำการรื้อช่วงเดือน ก.ค. เพื่อจัดสร้างศาลาลูกขุนต่อไป