วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้น “นิคมอมตะ” ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้)” ว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในรูปแบบความร่วมมือแบบภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีให้เป็นเมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบตามแนวนโยบายประชารัฐ ในการขับเคลื่อนแผนด้านพลังงานของประเทศ เพื่อลดความต้องการใช้พลังงานสูงสุด ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อมตะฯตั้งเป้าพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยใช้ต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมโยโกฮามา ซิตี้ ของญี่ปุ่น ที่มีการ พัฒนาด้านพลังงานอัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ และนวัตกรรมอัจฉริยะ ทั้งนี้ ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 1,300 โรง ในจำนวนนี้มีบริษัทลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 40 โรงงาน ล่าสุดได้ร่วมกับบริษัท สตุมพ์ เอนเนอร์ยี จำกัด จากออสเตรีย ทำโครงการหลังคาโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กำลังผลิต 800 เมกะวัตต์ ระยะแรกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 100 เมกะวัตต์ บนหลังคาโรงงาน 3,000 หลัง คาดแล้วเสร็จปี 62 เงินลงทุน 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอมตะฯถือหุ้น 12% และสตุมพ์ถือหุ้น 88%

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า เมืองอัจฉริยะถือเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มีรูปแบบของการวางผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาเมืองเป็นพื้นที่สีเขียว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับการบริโภคทรัพยากรที่ลดลง ทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้น.

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้)” ว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน... 15 มี.ค. 2560 03:49 ไทยรัฐ