บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกสำนึก ขรก.ไทยยึดต้นแบบ "ในหลวง ร.9"

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

จากการประชุมเสนอผลการดำเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ปี 2559 ที่ จุฬาฯ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปาฐกถาเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต และความกล้าหาญทางจริยธรรมในการบริหารงานราชการ ตอนหนึ่งว่า แรงบันดาลใจการทำงานของตนคือ คำสอนของพ่อแม่ อีกเรื่องคือ การกตัญญูต่อแผ่นดิน หากเรามองในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำมาตลอด จะทำให้เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง อยากทำความดีต่อแผ่นดิน ทรงเป็นต้นแบบในการรับราชการ ซึ่งยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา การรับราชการจะต้องเข้าใจในแก่น เราต้องทำอย่างเต็มที่ และต้องยึดทศพิธราชธรรม ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติมาตลอด ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันของข้าราชการ

“พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่คนไทยเห็นจนคุ้นตาบอกอะไรให้เรามากมาย ภาพในหลวงทรงถือกล้องถ่ายรูป บอกให้รู้ว่าพระองค์ทรงเห็นปัญหา แล้วเก็บมาหาทางแก้ไข, ภาพทรงถือแผนที่ ทรงรักแผ่นดินไทย และภาพพระเสโทหลั่งที่นาสิก แสดงว่าทรงงานหนัก โดยส่วนตัวได้รับพระราชทานภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงชุดทหารนาวิกโยธินถ่ายคู่กับเรือใบ จากหัวหินมาสัตหีบ พร้อมมีรับสั่งฝากมาว่า ชีวิตมนุษย์เหมือนเรือใบ กีฬาเรือใบแล่นคนเดียว เรามีหน้าที่ต้องบังคับใบให้ถึงฝั่ง ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหน ก็จะไปหยุดกลางทะเลไม่ได้ ”พญ.คุณหญิงพรทิพย์กล่าว.