วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลาดพร้าวจัดกิจกรรมปลูกทานตะวัน 16 มี.ค.ทุ่งทานตะวันหลังร.ร.สตรีวิทย์ 2

(แฟ้มภาพ)

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผอ.เขตลาดพร้าว แจ้งว่า เขตได้ดำเนินการโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรอินทรีย์ และปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นทานตะวัน ปลูกข้าว ทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานบริษัท สยามประชาคาร จำกัด เจ้าของที่ดิน และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตลาดพร้าวจึงจัดกิจกรรม “ปลูกทานตะวัน ปันความสุข ย้อนยุคประเพณีลงแขกดำนา” ภายในงานประกอบด้วย การปลูกต้นทานตะวัน และการปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนาในแปลงนาสาธิต โดยใช้ต้นกล้าจากเมล็ดข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ในวันที่ 16 มี.ค.60 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจ ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2539-8246.

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผอ.เขตลาดพร้าว แจ้งว่า เขตได้ดำเนินการโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรอินทรีย์ และปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว... 15 มี.ค. 2560 01:58 ไทยรัฐ