วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รถไฟไทย

โดนจนได้! ในที่สุดก็มีการใช้คำสั่ง ม.44 ปลดผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และบอร์ดบริหารยกชุด พร้อมกับแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการ รฟท.และบอร์ดชุดใหม่เพื่อให้การขับเคลื่อนงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ รฟท. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ railway.co.th

เกี่ยวกับ รฟท. นำเสนอประวัติ รฟท. โครงสร้างหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร โครงการต่างๆ และวิสัยทัศน์ การให้บริการ รวบรวมบริการต่างๆของ รฟท. ทั้งด้านการโดยสาร สินค้าและการให้เช่าที่ดิน นอกจากนั้น ท่องเที่ยวทางรถไฟ ยังนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟที่น่าสนใจ...

14 มี.ค. 2560 14:35 ไทยรัฐ