วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หัวหน้าศาลจังหวัด

โดย ซี.12

ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด เป็นตำแหน่งทางการบริหารในเบื้องต้นของวงการตุลาการ ที่มีการคัดเลือกวางตัวกันด้วยความรอบคอบ และเริ่มดำเนินการล่วงหน้ามาหลายเดือนแล้ว

ในวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ โดย คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้ประชุมมีมติออกมาเป็นระยะ เป็นการล่วงหน้า

ขอทำบันทึกถึง หัวหน้าศาล ที่ผู้คนในแต่ละจังหวัดและอำเภอ ที่มี ศาลจังหวัด อยู่ด้วยต่างให้ความเคารพนับถือดังนี้

นายเจษฎา ยวงทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรีเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี นายจุมพล รัตธนภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม นางสุรางค์ เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายเฉลิมธันว์ สุขะปุณณพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายทรงฤทธิ์ โพธิ์ศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน นายลือเดช ทับทิมพรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดสงขลา เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี

นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายเชาวน์ ถวัลย์ธัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี นายพัฐวิศ สังข์วงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี นางวิภารัตน์ ปราบปรามสุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา น.ส.ศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา น.ส.สิริรำไพ พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา นายอนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง น.ส.พรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี

นายสมชาย พฤกษ์ชัยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย นายมานพ จรัสจรรยาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดแพร่ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา นายนนท์ ทันตพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี นางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิพัศวัชร พึ่งชลารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี

นี่เป็นกลุ่มแรก ยังมีต่อไปอีกมากสำหรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดที่ย้ายและแต่งตั้งใหม่โดยมีผลวันที่ 1 เมษายนนี้.

“ซี.12”

14 มี.ค. 2560 14:25 14 มี.ค. 2560 14:25 ไทยรัฐ