วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรคมะเร็งในเด็กทำให้อัตราการตายเพิ่มอย่างรวดเร็ว

นักวิจัยศูนย์มะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดและกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลเด็กรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่าเด็กทารกนั้นเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงกว่าที่คาดการณ์ถึง 4 เท่า และมักจะเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยโรคและรักษาอย่างทันท่วงที

โดยศึกษาจากฐานข้อมูลขององค์กรที่รวบรวมสถิติทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา (Surveillance Epidemiology and End Results-SEER) ระหว่างปี พ.ศ.2535-2554 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กมากกว่า 36,000 ราย มีจำนวน 6.2% เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และยังพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกสูงกว่าในรายงานการรักษาทางคลินิกอย่างน้อย 2-3 เท่า โดยเด็กเหล่านี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่นานพอที่จะได้รับการทดลองรักษาทางคลินิก

มีการวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการรักษามะเร็งในเด็กได้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตประมาณ 5 ปี ซึ่งปัจจุบันเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งมากกว่า 80% ก็สามารถอยู่รอดได้ถึง 5 ปี ทั้งนี้ นักวิจัยเชื่อว่า การรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กที่เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว อาจนำไปสู่การ วินิจฉัยและการดูแลที่ดีขึ้น เพื่อให้เด็กๆมีโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่าเดิม.

นักวิจัยศูนย์มะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดและกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลเด็กรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่าเด็กทารกนั้นเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงกว่าที่คาดการณ์ถึง 4 เท่า และมักจะเสียชีวิตก่อนที่... 14 มี.ค. 2560 13:31 ไทยรัฐ