วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์”

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทางโดยไม่คิดค่าบริการ ณ สถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.–24 เม.ย.60 ส่วนรถโดยสารสาธารณะต้องตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ส่วนควบ ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ และความพร้อมของพนักงานขับรถตาม Checklist ของกรมการขนส่งทางบก ก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 – 24 เมษายน 2560 ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งเป็นความตั้งใจของกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบำรุงรักษารถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถก่อนการเดินทาง เนื่องจากสภาพความพร้อมของตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบกจึงรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสอบรถยนต์ของตนเองก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้งานเดินทางไกลในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายรณรงค์และให้บริการตรวจเช็กรถฟรีโดยไม่คิดค่าแรงมาอย่างต่อเนื่องทุกเทศกาล สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2560 นี้ กรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนรวมกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 – 24 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการได้ ณ สถานประกอบการที่มีป้ายข้อความ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” โดยจะได้รับบริการตรวจเช็กสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์ ความตึงของสายพาน พร้อมปรับตั้งแบตเตอรี่และการทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก และ บขส. ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น และอาชีวศึกษา เพื่อตรวจสอบสภาพความปลอดภัยและความพร้อมของรถทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน ตามรายการ Checklist ของกรมการขนส่งทางบก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถที่กำหนด 212 จุดทั่วประเทศ โดยดำเนินมาตรการเข้มข้นวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560 ต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ 5 – 24 เมษายน 2560 และต่อเนื่องตลอดปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนตลอดทั้งปี พร้อมกำหนดให้มี Check Point ระหว่างทางบนเส้นทางหลัก เพื่อตรวจสอบการเดินรถให้ถูกต้องตามเงื่อนไข สร้างความมั่นใจในการใช้รถโดยสารสาธารณะ ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ และบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งาน สั่งห้ามใช้ทันที และต้องนำรถคันเดิมไปแก้ไขให้เรียบร้อย หากพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือมีความผิด จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที  เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/photos/a.1563735837182911.1073741827.1563537483869413/1876555902567568/?type=3&theater

ตั้งแต่วันนี้ - 24 เมษายน 2560 ณ หน่วยงานที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ ตรวจเช็กสภาพรถเบื้องต้นฟรี 20 รายการ... 14 มี.ค. 2560 10:42 ไทยรัฐ