วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิรูปหรือย้อนยุค

โดย หมัดเหล็ก

แผนการปฏิรูปประเทศไทย ตามพิมพ์เขียวของ คสช. จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในปัจจุบัน การปฏิรูปในประเทศต่างๆทั่วโลกเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศแบ่งเป็นด้านๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สาธารณสุข การศึกษา พลังงาน เป็นต้น

ตัวอย่างเรื่องของ การปฏิรูปด้านพลังงาน ซึ่งก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า การปฏิรูปด้านพลังงาน มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และปากท้องของประชาชนในประเทศ ดังนั้นประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าพลังงาน จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในระยะยาว เพื่อให้การใช้พลังงานเกิดประโยชน์สูงสุด

ในอดีตประเทศที่มีแหล่งน้ำมันดิบจะเป็นประเทศร่ำรวย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง ทำให้ราคาน้ำมันที่เคยมีราคาที่บาร์เรลละกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเหลืออยู่ไม่กี่สิบเหรียญ ประเทศที่เคยเป็นเศรษฐีน้ำมันต้องปรับตัวแทบไม่ทัน หันมาบริหารจัดการธุรกิจน้ำมันแบบยืดหยุ่นและใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมทุกเม็ด แม้แต่นโยบายด้านพลังงานก็ต้องมีการปรับโครงสร้างกันใหม่ทั้งระบบ

ความไม่ชัดเจนด้านนโยบายพลังงานของประเทศ จะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคต การประวิงเวลาเรื่องของ กฎหมายปิโตรเลียม จะกระทบต่อการใช้พลังงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นโยบาย ให้สัมปทาน หรือการแบ่งปันผลประโยชน์ หรือจะต้อง คืนท่อก๊าซ ที่เหลืออยู่ให้ครบตามที่มีเอ็นจีโอเรียกร้องเอาเป็นเอาตาย

ไม่ใช่สาระสำคัญของยุทธศาสตร์พลังงานประเทศ

หรือการที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาดึงเอา กิจการน้ำมันมาดูแลแบบผูกขาด ยึดเอาธุรกิจน้ำมันให้รัฐดูแลเองทั้งหมด รัฐต้องไม่หูเบา ตัวอย่างของประเทศที่มีแหล่งน้ำมันมหาศาล เคยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน เป็นอันดับ 4 ของโลกอย่าง เม็กซิโก กลายเป็นประเทศที่ยากจน ประชากรมีรายได้ขั้นต่ำแค่วันละ 160 บาท มีน้ำมันดิบมากมายแต่ไม่มีปัญญากลั่นน้ำมันมาใช้ในประเทศ ต้องนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐฯ เกิดปัญหาการบริหารจัดการไม่มีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นหรือการขุดเจาะ หลังจากที่รัฐบาลดำเนินการในนโยบายพลังงานที่ผิดพลาดโดยการยึดธุรกิจน้ำมันมาดูแลเองทั้งหมดดังกล่าว

จนกระทั่งปี 2013 ที่ผ่านมา รัฐบาลเม็กซิโกจำเป็นต้องปรับโครงสร้างนโยบายใหม่ เปิดโอกาสให้เอกชนจากประเทศต่างๆเข้ามาลงทุนธุรกิจน้ำมันในประเทศ ให้มีปั๊มน้ำมันและการบริการจากธุรกิจน้ำมันต่างชาติ ให้มีการขุดเจาะน้ำมันโดยบริษัทต่างชาติ ซึ่งในจำนวน 39 สัญญาสัมปทาน มีประเทศจีนและมาเลเซียได้รับสัมปทานด้วยจากปั๊มน้ำมัน Pemex ของรัฐเพียงปั๊มเดียวทั่วประเทศ เปิดให้บีพีและเชลล์เข้าไปให้บริการเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลต้องรับภาระในการอุดหนุนมาเป็นเวลานาน ถ้าวันนี้รัฐจะปฏิรูปพลังงานชนิดสวนกระแสก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าเป็นการปฏิรูปหรือย้อนยุค ไม่เช่นนั้นจะพาให้ประเทศหายนะไปด้วย.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th  

14 มี.ค. 2560 10:10 ไทยรัฐ